GRUMTYNĖS ANT STALO

DSCF8777
Lentvario tremtinių choras „VILTIS“. Tąsyk solo vedančiuoju parapijos klebonas Gintaras Petronis

(Autentiška Rūdininkų alaus restorano poema, 1990 05 09, specialiai „KLEVŲ ALĖJAI“, kur jos fizinėje bendravardėje  žingsniuoja trikalbiai lentvariečiai, ne visada realūs istorijai!)

1.

Sumanė priešai būt draugais!/Prie stalo ekspermento sėdo/Ir moterys rudais plaukais/Ir buteliai skystingai kliedi/Kalbos medaus nebus,žinia!/Skaudumo ir rykščių pakanka/Ten pamatysite mane/Vairuojantį ant stalo tanką/Nes tai  utopijos bėda/Ar melas nacinis ir pilkas/Tuoj bus čia sąskaitų bėda/Kiekviename galioja vilkas/Girtumo iltys…akyse lėliukės krūvinų žarijų/Suloja inkstai,o kasa/Iš jaudulio filtruotų bijo/Tai sėdžiu tanko priešaky/Ir liuosą dainą traukelioju/Ei-vilke-kaip ten-ar loky/Suimk brunetei užu kojų/Kvailybės rytas po stalu/Išdribo-makt-ir-ekspermentas/Ore ugninė upeliu/Tekėjo …jausminis momentas/Pabunda antpečiai…matai/Ant kumelių gašlumą jodo/Poakyse-kapt-kapts-taukai/Arielkos ypatumą rodo/Mirti idėjoms!..girtuma!/Pateliškai sijonai groja!/Ir kūno šaudo žemuma!/Čia mano tankas suriaumoja!/Tremtinių aš priešaky/Patrankos bokštą  parimuoju/Iš prigimties mintis staigi/Sutraiško juodaakei koją/Plieniečiai du-tautų raupai/Būdu į sieną tiška vergo/Su pozityvėmis  trumpai/Ratų sukūręs mitą  žirgo/Trys generolai-ne-kvailiai/Po vikšrais plojas amžinybėn/Aš griežtą posūkį giliai/Darau ant įvežtos bjaurybės.

2.

Bet vienas rimtasai karys/Ordinais ir kaladėlėm/Man,regis, pleištą įvarys/Tautybėn…gęsta tanko šėlas/Sustosiu, mąstantis kary/NES  meldžia pagarbos…ir verkia/Visi-kiti-girti-geri/Blondinė akį kaitrią merkia/Ir man nusitrenkia Širdis/Atlaiduman…tyliu…nereikia/Kaltų nebus daugiau…svety/lietuvis aš,numatęs saiką /Žiaurumą atminties genu/Man tik ryškumo dėl TĖVYNĖS/Grabe bent  TĖVIŠKĖS namų/Taip gaila, negarbingas kine/Prieik arčiau…TU ką šauliais?/Europoj-ten-tai šian-prie-laisvės?/Pradžioj fašizmą išvalei/Paminklų visos miestų aukštės!/Bet,va,raudonieji laikai/Ne vienas „koba“…o  tylėję?/Aš gyvas…menkinti vaikai/Dėl socializmo nutautėję/Gyvenimas TAU lyg kančia/Nes TU-ne-Stalino kareivis/TAVE nudėt  “снарядом“  čia/Labai dalykas būtų kreivas.

Paduodu ranką…pakilau/Mes riteriai vienos tamsybės/Jis nervą krato,o vėliau/Rusu jo akys meile žyba/…………….Ir mano tankas lyg žmogus/gerumą kosti jau-be-ginklo/Taika.Gyvenimas. D ygus/Ir kgb skeveldros  tinklo/Turėsma laiko išdidaus/Susimąstytų: daug žudytų/Vaikuos ieškotų-trach!!/žmogaus/ Kad rusijoj neliktų  –ydų/ Todėl nurimkime …sudie/Vadavimų epochos koše/Veizėk,kaip  trinasi  kaltė/Iš brudų  smaugtų  ruso grožį/Ir jis šypsojosi menu/Už nikotino tvėrės…raudo/Regėjau slavą iš dainų/Ta atmintis dabar ir skauda.

Perrinko

Įvairiopos biografijos žurnalistas Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS

-tikisi- ne dėl valdiško Respublikos šimtmečio, 2018 01 30

Naujienos iš interneto