ARCHYVO PRISIKĖLIMAI (1)

Akmens ir betono miške
Prie žydinčio Lentvario pririštas
Tylėjo arklys lauke,
Kinkytas ratuosna ir primirštas.
Dėl smurto bumbėjau tąsyk.
Žaizda patylėjimo nori jau!
Naktis čia.
Staiga klausyk
Lyg
Žvengia šlovės istorija!?
Bet kur artojo širdis
Ta vasara fėjų blaškėsi?
Mačiau jo pajuodus lemtis
Kaimynų degtinėje taškėsi.
O
JIS vis nužvengdavo.
Ak!!
Tas garsas į sąžinę krito.
Nors prie istorijos lėk
Ir glostyk ją iki ryto.
„Lietuvos žinios“, 1991
Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS
perrinko po 26-erių metų

Naujienos iš interneto