Abiturientams palankūs ilgai laukti lietuvių kalbos ir literatūros egzamino pokyčiai

svietimo_ministerija

Šių metų laidos abiturientų, laikysiančių lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, laukia palankūs pakeitimai – autorius, atskleidžiančius rašinio temą, bus galima laisvai pasirinkti iš visų lietuvių kalbos ir literatūros programoje nurodytų privalomų autorių. Pakeitimas įsigaliojo švietimo ir mokslo ministrei Jurgitai Petrauskienei įsakymu pakeitus Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programą.

Per egzaminą prie kiekvienos temos bus pateikiamas trijų arba keturių autorių sąrašas, bet nuo šiol iš jo nebebus privalu pasirinkti vieno, tai bus tik rekomendacija. Rašydamas literatūrinį rašinį, abiturientas turės remtis dviem autoriais: vieną, pagrindinį, pasirinks iš autorių, kurie bus rekomenduojami egzamino užduoties sąsiuvinyje, arba galės pasirinkti bet kurį kitą privalomą autorių, nurodytą lietuvių kalbos ir literatūros programoje, o antras, kaip ir dabar, galės būti bet kuris kontekstinis autorius.

Iki tol laikančiųjų brandos egzaminą pasirinkimas buvo apribotas – jie privalėjo remtis bent vienu iš egzamino užduotyje nurodytu autoriumi. Analogiškas pakeitimas bus taikomas ir rašantiems samprotavimo rašinį, t. y., rašydamas samprotavimo rašinį, mokinys turės remtis vienu autoriumi, pasirinktu iš privalomų autorių, esančių ugdymo programoje.

„Pakeitimus padarėme atsižvelgdami, visų pirma, į mokinių ir mokytojų skundus ir nepasitenkinimą egzaminu. Esminių keitimų negalime padaryti, jų nepaskelbę prieš dvejus metus iki egzamino, todėl pirmoji kaupiamojo balo karta Lietuvos mokyklas galės palikti ne anksčiau kaip 2020 metais. Tačiau iki to sėdėti ir nieko nekeisti, matydami, jog situacija nėra gera, negalėjome. Todėl, pasitarę su švietimo bendruomene, radome šiuos sprendimus. Tikime, kad šie keitimai leis labiau atskleisti mokinių kūrybingumą, kultūrinį išprusimą – juk turime vertinti realų abiturientų gebėjimą remtis skaitytais kūriniais, juos analizuoti, o ne tai, ar jie tiksliai juos įsimena. Be to, tai sumažins ir taip didžiulį patiriamą stresą“, – sako švietimo ir mokslo ministrė.

Dar vienas pokytis, numatytas ministrės pasirašytame įsakyme – nuliu bus įvertinti tik tie darbai, kurie bus parašyti ne nurodyta, o paties mokinio sugalvota tema. Toks kriterijus būtinas, siekiant užkirsti kelią nesąžiningam elgesiui, kada rašinys yra išmokstamas atmintinai ir atėjus į egzaminą tiesiog mechaniškai perrašomas.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga pritaria leisti mokiniams brandos egzamino metu rašant rašinį remtis ne nurodytais trimis, o visais privalomos programos autoriais.

„Esame už visos privalomos programos sąrašą, neskaidant, nerūšiuojant jo į svarbius ir mažiau reikšmingesnius kūrinius, paliekant pasaulinio lygio V. Šekspyro, J. V. Gėtės, F. Kafkos ir A. Kamiu kūrybą. Ir europinis kontekstas, tegu ir toks neplatus, būtinas mokinio brandai patikrinti. Abiturientai jau seniai per egzaminą remiasi ne lietuvių kilmės, o Lietuvos autoriais ir jų verstiniais tekstais, tokiais kaip A. Mickevičius, M. K. Sarbievijus ir Nobelio premijos laureatas Č. Milošas“, –sako Nijolė Bartašiūnienė, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos pirmininkė.

Pritarimą brandos egzamino pakeitimams išsakė ir Lietuvos moksleivių sąjunga.

„Tai geras pokytis, neįspraudžiantis mokinio į rėmus ir leidžiantis pačiam pasirinkti, kas jam aktualiau, kas artimiau, o ne nustatytus autorius. Jeigu mokinys silpnesnis, tikėtina, kad rinksis rekomenduojamus autorius. Gerai, kad suteikiama galimybė rinktis ir iš pasaulio klasikų, kurie yra vidurinio ugdymo programoje, nes iki šiol ugdymo programa buvo vienokia, o egzamino – kitokia“, – sako Raminta Matulytė, Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė.

Pasak jos, mokiniai taip pat teigiamai priima ir vertinimo kriterijų pakeitimą, kad nulis nebebus rašomas vien dėl to, kad neparašei reikiamo žodžių skaičiaus ar pasirinkai ne tuos autorius.

Pakeitimai galios laikant jau šių mokslo metų brandos egzaminą. Egzamino pakeitimai nėra esminiai, dėl to negalioja sąlyga apie juos pranešti prieš dvejus metus iki egzamino. Šiek tiek bus koreguojami ir egzamino vertinimo kriterijai, jie bus paskelbti iki lapkričio 25 d.

Pokyčiai trumpai

Buvo Bus
Literatūriniame rašinyje reikia remtis bent vienu autoriumi, nurodytu egzamino užduotyje.

 

Nurodymai tampa rekomendaciniais, mokiniai gali remtis bet kuriuo privalomu autoriumi iš ugdymo programos.
Samprotavimo rašinyje reikia pasirinkti vieną iš nurodytų autorių. Nurodyti autoriai tampa rekomendaciniais, mokiniai pasirenka vieną iš ugdymo programos.
NEC vertinimo kriterijai bus paskelbti iki lapkričio 25 d.

Nuliu bus įvertinti tik tie darbai, kurie bus parašyti ne nurodyta, o paties mokinio sugalvota tema.

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyriaus informacija

Naujienos iš interneto