LABAS RYTAS Nr. 336

Trys savaitgalio jausmai

Pridaviau du veikiančius, bet senus televizorius, į šiukšlių konteinerį lyg patį save-šalia Vilniaus senelių pardavyklos, vienas buvo tėvų dovana, kitas lietuviškas „Šilelis“, pirktas siaubiausią gyvenimo akimirką 20 amžiaus pabaigoje,lankiausi mirtinai sudegusio kaimyno A. kieme,kur mane sutiko jo juodas Brisius,padavęs dešinę leteną labai liūdnomis akimis, kelionių juodraštyje išdėjau tokelį siužetą.

VANAGO LOKOMOTYVAS

sėdžiu aš prie stalo
pagyvenęs vyras
draugas mano jaunas
amžiumi sūnus
bėgiai du
lygiagretė teisybės
aš nesu dar grybas
garvežį paduokit
vietoj idealo
skauda vargo lyra
tai suveiktų verta
dvi galvoja kartos
anglių mums parūpins
Vanagas šaunus

na sūnau brangusis
kiek vagonų reiksią?
kroviniui rytojaus
pavadintų kaip?
garvežys prieš kalną
dėl šėtonų skusis
ratai greitį veiksią
tik nebus ten rojaus
parašykim taip

čia sūnus ir keičia
garvežio kuriką
mašinistą veja
traukinys sustos
seną gyvą kančią
neo bolševiką
gėją
rūt-rašėją
it
raudoną fėją
ginklą pavartos

mano senis traukia
mauzerio svajonę
traukiny bet žmonės?
kelyje vilties
bet rūstusis jonas
laisvės giesmę šaukia
garvežys vėl kaukia:
bėgius kas išdės?

nes vagonuos riogso
šiaip prisikabinę
menkas pasaulėlis
homo kiaulės šiaip
štai beždžionė spokso
poakiai ištinę
kitos homo lėlės
parašykim taip.

2017 10 30

Jonas DAVYDONIS

Šaltinis – socialinio tinklalapio „Facebook“ Jono Davydonio paskyra.

Naujienos iš interneto