LABAS RYTAS Nr. 329. Archyvas Nr.167

Vilniaus himnas
sugiedotas 1999 10 04 tarp gedimino paminklo ir motinos bažnyčios
o po to paskutinis litas atiduotas ubagui
kad ansai pasimelstų dėl skurdo ir melo mažinimo
fiksavo kūrybinė tv3 brigada

jonas lentvarin zuikiokų bandė riedėtų
bet kontrolierių sugautas
ir lyg liaudies neprietelius
išmestas paneriuose
užukandęs nikotino
tasai nelaimingas solistas ir šiokis tokis eiliukas,sveriantis 60,3 kg,o ūgis 189 cm., patraukė pėsčias į namučių visiškai liesą virtuvę
vėliau bandė siūlyti patobulintą tekstą zuokui
krašiečiui
jonaviečiui
nes buvo tam paskelbtas konkursėlis
kurį raudoni benkartai anuliavo
tai zuokas
pamelavo
jogei pažiūrėsiąs

tasai
šiandien
bral gerokai pasimetęs
dienoraštis labai autentiškas ir jonui pats brungiausias!
įrodęs veikiantį abuojumo marą

visi takai į tėvą vilnių seka
čia lietuva širdim gera vėl plaktų žada
žmogau
nueik į narsią pilį gedimino
didysis kunigaikštis amžinybę krašto žino

ateik drąsus
teisingas ir gražus
laimingas ir jautrus
ir elgesy švarus

vėliava trispalvė tavo kelio ženklas
prieš tautiškąją dvasią milžinai jau lenkias
žiūrėk iš amžių bokšto į galingą vilnių
ir nepamirški gedimino sapną kilnų

klausyk širdies
tautos ir kovinės vilties
būk išdidus
pilietis ir žmogus
taikus kaip mėlynas dangus

tegul prasmė vilnelėj mindaugu liepsnoja
prie motinos bažnyčios vytautas didysis atšuoliuoja
pradėjom gyvą žiedą pinti čia
todėl ir žinom jėzaus kristaus kas yra kančia
todėl pasuk aikštėn neprigulnybės
priimti seimo priesaiką
ateinančių vaikų liuosybei

klausyk širdies…

 

Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS

1999 10 04-2017 10 20

Šaltinis – socialinio tinklalapio „Facebook“ Jono Davydonio paskyra

Naujienos iš interneto