ŠVENTOJE MIESTO ERDVĖJE

SAM_0052
Lentvario senelio Jono fotonovelių ciklas „Nuotraukos nesensta ir nemiršta“. Tąsyk 5, pasakojančios apie Lentvario išskirtinę Bažnyčios gatvę, kur veikia bažnyčia ir Parapijos namai, atstojantys Kultūros rūmų ypatingą veikiančią žiūrovų salę. Ten repetuoja ir dažnai pasirodo Lentvario tremtinių choras „VILTIS“. Ji čia pavaizduota dviejose nuotraukose.O viena iš 5 – kita tema: iš kairės į dešinę – tremtinės BRONĖS DAUDIENĖ ir DRUSMSTIENĖ, kuri šią savaitę šventė garbingą jubiliejų.
Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS
SAM_0053 SAM_0056 SAM_0058 SAM_0063

Naujienos iš interneto