Sakralinio paveldo objektuose Vilniuje – Lietuvos ir Lenkijos ekspertai

Sakralinio paveldo objektuose Vilniuje – Lietuvos ir Lenkijos ekspertai

Gegužės 18 d. Vilniuje baigėsi dvi dienas trukęs dvišalis Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldo išsaugojimo ekspertų grupės posėdis. Jo metu abiejų šalių atstovai pabrėžė pažangą, padarytą abiem šalims reikšmingo kultūros paveldo restauravimo, konservavimo ir tyrimų srityse. Ekspertai įvertino sudarytos dvišalės nuolatinės darbo grupės veiklos rezultatus, prižiūrint darbus ypatingai svarbiuose sakralinio paveldo objektuose Vilniuje.

Lietuvos ir Lenkijos kultūros viceministrai Renaldas Augustinavičius ir Jarosławas Sellinas, kartu su abiejų šalių kultūros paveldo ekspertais, lankosi pranciškonų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, dominikonų Šv. Dvasios, bernardinų Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčiose ir Aušros Vartų koplyčioje bei susipažino su šiuose kultūros paveldo objektuose vykdomais tvarkybos darbais, įvertino galimybes tolesniam bendradarbiavimui ir jo tęstinumui.

Šiuose kultūros paveldo objektuose už Lietuvos valstybės biudžeto lėšas atlikti tvarkybos darbai, architektūriniai ir polichrominiai tyrimai. 2017 m. parengtas Rasų kapinių komplekso tvarkybos projektas. Nuo 2016 m. spalio mėn. atlikti Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčios A. G. Casparini, vienų reikšmingiausių Vilniaus vargonų prevencinės apsaugos ir tyrimo darbai, planuose – vargonų restauravimas.

Per paskutinius trejus metus minėtų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams skirta apie 1 mln. eurų Lietuvos valstybės ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšų. Iš ES struktūrinės paramos 2007-2013 m. laikotarpiui virš 2 mln. eurų skirta Bernardinų vienuolyno ansamblio išsaugojimui (papildomai planuojama skirti 460 tūkst. eurų). Daugiau nei 5 mln. eurų iš ES struktūrinės paramos 2014-2020 m. laikotarpiui skiriami Aušros Vartų koplyčios ir Šv. Teresės bažnyčios bei Rasų kapinių tvarkybos darbams atlikti. Tvarkant šiuos objektus, ypač restauruojant sieninę tapybą ir antkapinius paminklus – glaudžiai bendradarbiaujama su Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerija.

Pastaraisiais metais, bendradarbiaujant abiejų šalių ministerijoms, įgyvendinta daug svarbių projektų – 2016 m. rugsėjo mėn. Vilniaus senamiestyje, Bokšto ir O.Šimaitės gatvių sankirtoje, iškilmingai atidengtos informacinės lentos, skirtos rašytojui, Nobelio premijos laureatui Česlovui Milošui (Czesław Miłosz) atminti. Toje pačioje vietoje atidengti ir laiptai su poeto eilių fragmentais lietuvių ir lenkų kalbomis. Lietuva ir Lenkija aktyviai bendradarbiauja, siekiant sukurti kultūros kelią „Jogailaičių Europa“, kuris gautų Europos Tarybos Kultūros kelių sertifikatą. Taip pat sėkmingai įgyvendintas tarptautinio projekto „Ostbalticum“ III etapas, kurio metu, bendradarbiaujant Lietuvos ir Lenkijos specialistams, parengtas itin vertingo Kauno Gubernijos archeologinis inventorius, kurį Telšiuose 1907 metais sudarė Mykolas Eustachijus Brenšteinas (tomas išleistas lenkų, lietuvių ir anglų kalbomis). Tęsiamas ir „Užutrakio“ projektas, kurio metu Užutrakio dvare, bendradarbiaujant su Lenkijos muziejais, organizuojamos parodos, aktualizuojančios XIX-XX a. sandūros kultūrą, įgyvendinti ir kiti bendradarbiavimo projektai.

XI-asis Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldo išsaugojimo ekspertų grupės posėdis vyks Lenkijoje.

Nuotrauka: www.bernardinai.lt archyvas

Šaltinis – www.voruta.lt