Elvyros Kairiūkštytės (1950–2006) piešinių parodos atidarymas

EK_1

Kovo 23 d., ketvirtadienį, 17 val. Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius) atidaroma grafikės Elvyros Kairiūkštytės (1950–2006) piešinių paroda. Viena žymiausių Lietuvos menininkių kūrė estampus, lino raižinius ir didžiulio formato piešinius. Gyvenime ir kūryboje ji buvo ekspresyvi, išsiskyrė savita technika, originaliomis kompozicijomis, prisodrintomis turinio, metaforų ir asmeninių istorijų. Menininkė ryškiai sužibėjo XX a. pabaigoje (8–9 deš.), vėliau viešai meniniame gyvenime nesireiškė, tačiau slapta intensyviai kūrė, daugiausia didelio formato piešinius. Parodoje pirmą kartą eksponuojami 32 piešiniai, geriausiai atskleidžiantys menininkės gvildentus dvasinius ieškojimus ir parodantys, kad religinė dailė gali būti nesustabarėjusi, kalbanti apie egzistencinius žmogaus gyvenimo pasirinkimus, kad ji gali būti moderni, sukrečianti, gebanti „užkabinti“ tamsiąją dievoieškos kelio pusę.

Elvyra Kairiūkštytė domėjosi egzotiškomis kultūromis, įvairiomis religijomis, ilgainiui tapo praktikuojančia katalike. Per penkiolika paskutinių gyvenimų metų sukūrė apie 15 tūkstančių didelio formato piešinių. Po Elvyros Kairiūkštytės mirties jos kūrybinio palikimo saugotoja Regina Norvaišienė leido muziejininkėms atsirinkti aktualius kūrinius ir juos (iš viso 127 piešinius) perdavė Bažnytinio paveldo muziejui. Šiuose kūriniuose dominuoja krikščioniška ikonografija, archajiškos figūros, vyrauja virtuoziškos linijos, spalvų dėmės, pavidalų dermės. Kitoje piešinių pusėje surašyti maldų tekstai, litanijos, šaukiniai, kurie yra neatskiriama konkretaus kūrinio dalis. Kita vertus, tekstai kartojasi ir taip parodo, kad „kūrybinis srautas“ menininkei liejosi kartais šniokšdamas, kartais ramiai pulsuodamas. Už ekspresyvios ir iš pažiūros paprastos kūrinių išraiškos slypi ištisi pasauliai.

Religinis E. Kairiūkštytės kūrybos aspektas nėra tyrinėtas, nes tik po autorės mirties buvo sužinota apie didelę dalį kūrinių, įkvėptų menininkės dvasinių ieškojimų. Parodos eksponatai atsiveria kaip intensyvus vaizdų srautas, kaip medija, kurioje susipina žinomi ir išgalvoti simboliai, vaizdinės metaforos ir besitęsiantys pasakojimai. Vieni piešiniai žymi menininkės kūrybines paieškas, kiti dedikuoti konkretiems Lietuvos istorijos įvykiams, pavyzdžiui, 1989 m. Vilniaus katedros atgavimui, 1993 m. popiežiaus Jono Pauliaus II kelionei į Lietuvą ir pan. Tokiu būdu parodos eksponatai praplečia XX a. pabaigos Lietuvos meno horizontus, parodo, kaip vienas jautrus žmogus gali „įpaminklinti“ istorines datas.

Bažnytinio paveldo muziejaus rengiama E. Kairiūkštytės piešinių paroda kviečia iš naujo susipažinti su žymiąja menininke ir jos kūriniais, sukurtais paskutiniais gyvenimo metais. Parodos rengėjai mano, kad paroda leis žiūrovui būti ne pasyviu stebėtoju, bet padės jam tapti dalyviu, ieškančiu atsakymų į pamatinius žmogaus gyvenimo klausimus.

Paroda veiks iki 2017 m. gegužės 6 d.

Parodos rengėjos: Violeta Indriūnienė, Indraja Kubilytė, Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, Rita Pauliukevičiūtė

Konsultantai: Ksenija Jaroševaitė, Vladas Urbanavičius

Dizaineris: Gedas Čiuželis

Rėmėjai: Vilniaus arkivyskupija, Lietuvos kultūros taryba

Naujienos iš interneto