Rajono savivaldybės veiklos 2016 m. ataskaita

deti-per-tris-skiltis-1024x603

Prabėgę metai skatina atsigręžti atgal ir apžvelgti, kokių rezultatų per 2016-uosius pasiekta įvairiose rajono savivaldybės veiklos srityse, kuo galime pasidžiaugti, o į ką turėtume atkreipti dėmesį ir labiau sutelkti pastangas pasiekti tikslams.

Pateikiame informaciją, parengtą pagal savivaldybės administracijos skyrių pateiktus duomenis.

Informacija apie 2016 m. rajone vykdytas investicijas, statybos, renovacijos darbus buvo publikuota laikraštyje „Trakų žemė“, 2017 m. sausio 13 d., Nr. 2 (948).

 

Švietimas

2016 metais Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklą sudarė 17 bendrojo ugdymo mokyklų (10 gimnazijų, 3 pagrindinės, 2 pradinės, 1 mokykla-darželis, 1 suaugusiųjų mokymo centras) ir 11 neformaliojo švietimo įstaigų (9 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 1 muzikos, 1 meno mokykla), Rykantų universalus daugiafunkcis centras ir Trakų švietimo pagalbos tarnyba.

Rajone 2016-09-01 mokėsi 4949 mokiniai. Pagal bendrojo ugdymo programas mokėsi 3683 mokiniai, priešmokyklinio ugdymo programas 305 mokiniai, ikimokyklinio ugdymo programas – 961 vaikai. Rajone dirba 410 pedagoginiai darbuotojai, iš jų 40 pensinio amžiaus. Mokytojų skaičiaus mažėjimas per keturis metus buvo daug lėtesnis nei mokinių.

2016 metais nustatyta veiklos ir kompetencijos atitiktis turimai kvalifikacinei kategorijai arba suteikta siekiama kvalifikacinė kategorija 7 švietimo įstaigų vadovams, iš jų 4 direktoriams nustatyta atitiktis antrajai vadybinei kategorijai, 2 direktoriai atestuoti antrajai vadybinei kategorijai, 1 – trečiajai vadybinei kategorijai.

Buvo organizuotas 2016 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas rajono savivaldybės mokyklose. Matematikos patikrinime dalyvavo 352 mokiniai, o lietuvių k. – 331. PUPP matematikos įvertinimo (balais) vidurkis Trakų rajono savivaldybėje 5,5 yra žemesnis 0,3 balo nei šalies (5,8), lietuvių k. – 6,5 5 yra žemesnis 0,2 balo lyginant su šalies vidurkiu (6,7).

2016 metais Trakų rajono mokyklas baigė 424 abiturientai (2015 m. – 456, 2014 m. – 474). Savivaldybės abiturientams geriausiai sekėsi laikyti užsienio anglų ir rusų kalbų valstybinius brandos egzaminus, nes keturių savivaldybės mokyklų mokinių darbai įvertinti 100 balų.

Lyginant Lietuvos ir Trakų rajono abiturientų valstybinių brandos egzaminų rezultatus pažymėtina, kad didžiausias procentas savivaldybės ir šalies abiturientų pasiekė pagrindinį lygį. Daugumos valstybinių brandos egzaminų, išlaikytų savivaldybės mokinių aukštesniuoju lygiu, procentas yra mažesnis už šalies.

 Savivaldybėje 1 196 mokiniai pavežami UAB „Trakų autobusai“ ir 385 mokiniai – geltonaisiais (mokykliniais) autobusais.

 

Kultūra ir turizmas

2016 metų Valstybės atkūrimo dieną, Vasario 16-ąją, įteikti 23 Trakų rajono savivaldybės Kunigaikščio Vytauto Didžiojo apdovanojimai ir 19 mero padėkų labiausiai Trakų kraštui nusipelniusiems žmonėms. Tai tradicinis renginys, kuris skatina pilietiškumą, bendruomeniškumą, patriotizmą.

Pernai surengta išskirtinė multikultūrinė šventė „Trakų vasara 2016“, kurios metu įvyko Alanijos (Turkija) kultūros dienos, pasiektas rekordinis mugės „Rotušės turgus“ prekybininkų skaičius, pirmą kartą Trakuose prisistatė Lietuvos kurortų ir kurortinių teritorijų turizmo informacijos centrai. Šventės metu įvyko du tarptautiniai sporto renginiai: vaikų futbolo turnyras ir buriavimo regata „Galvės Taurė 2016“.

Vyko tradiciniai, didelį populiarumą pelnę kultūros renginiai: „Skambėk, lenkų daina“, „Kopūstinės kermošius“, „Galvės Jazz fiesta“, „Užutrakio vakarai“, „Trakų fanfarinė savaitė“, „Spalvotų šypsenų šventė“. Trakuose šeštą kartą vyko renginių ciklas „Trakai – Kalėdų Senelių sostinė“, kurio metu įsijungta į šalies Prezidentės inicijuotą socialinio saugumo akciją „Už saugią Lietuvą“ bei tradicinį renginį „Knygų Kalėdos“.

Stiprinant tarptautinį bend¬radarbiavimą buvo iškilmingai paminėtos Trakų rajono savivaldybės ir Vokietijos miesto Reinės bendradarbiavimo sutarties pasirašymo 20-osios metinės. Šio bendradarbiavimo dėka atsirado nemažai naujų projektų, nuolat vyko ir tebevyksta socialinės srities, kultūros, turizmo, švietimo mainai.

Praėjusiais metais Lietuvos moksleivių dainų šventėje Trakų rajonui atstovavo net aštuoni kolektyvai.

Žemės ūkio ministerijos rengtos konferencijos „Tautinis paveldas Lietuvoje – iššūkiai ir perspektyvos“ metu premija už etninės kultūros ir vietinių iniciatyvų puoselėjimą bei tautinio paveldo pateikimą visuomenei įteikta Trakų tradicinių amatų centro vedėjai Miglei Dalgedaitei-Lučiūnei.

2016 metais pasirašyta finansavimo sutartis su Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto „Kultūrinio turizmo Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėse sklaida e.rinkodaros priemonėmis“ įgyvendinimo. Šiuo projektu bus siekiama didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių Trakų ir Vilniaus rajonuose, lankomumą ir žinomumą elektroninės rinkodaros priemonėmis.

Trakų turizmo informacijos centro duomenimis, 2016 metais centre apsilankė 78 495 lankytojai, iš kurių 9 470 buvo iš Lietuvos. Palyginti su 2015 metais, lankytojų skaičius padidėjo 24,9 proc. Lietuvos turistų skaičius taip pat augo iki 11,4 proc. Daugiausia svečių sulaukėme iš mūsų prioritetinių rinkų Lenkijos, Vokietijos, Latvijos ir Rusijos. Būtent šiose rinkose ir daugiausia skiriama rinkodaros priemonių.

 

Sportas ir jaunimo veikla

Trakus garsina ne tik turizmas, bet ir tarptautinį pripažinimą pelnę populiarūs sporto renginiai. Tai – smiginio turnyras „Trakų pilies taurė“, Trakų pusmaratonis, Trakų triatlonas, tarptautinė „Gintarinių irklų“ irklavimo regata. Pernai aukščiausiais rezultatais džiugino irkluotojų dvivietės įgula Saulius Ritter su Mindaugu Griškoniu, iškovoję Rio de Žaneiro olimpiados vicečempionų vardus bei Rolandas Maščinskas (treneris Mykolas Masilionis), Europos irklavimo čempionate užėmęs 3 vietą. Įsimintina, kad Trakams atstovaujantis futbolo klubas „Trakai“ tapo A lygos vičempio¬nais.

Pernai sporto projektinės veiklos konkurse buvo finansuoti 34 projektai. Galima išskirti daugiau pasiekusius tęstinius projektus, kuriuos plėtojo Trakų rajono vaikų ir jaunimo futbolo klubas „Trakai“, Rūdiškių futbolo klubas „Vėtra“ ir mūsų Lietuvos vicečempionai FK „Trakai“.

Pernai buvo išrinkta nauja Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba, kuri per metus surengė 6 posėdžius, kuriuose nagrinėjo aktualius jaunimo veik¬los klausimus. Įvyko ne vienas jaunimą telkiantis, skatininantis pažinimą ir kūrybiškumą renginys. Vieni įsimintiniausių – savanorystei skirta konferencija, projektas „Atrask save“. Gerąja darbo patirtimi buvo pasidalyta su Gruzijos Jaunimo ir sporto reikalų ministerijos delegacija.

Socialinė parama ir paslaugos

Rajono savivaldybėje socialinės paslaugos teikiamos: Čižiūnų socialinių paslaugų, Trakų globos ir socialinių paslaugų cent¬ruose, Trakų pradinės mokyklos neįgalių vaikų socialinės globos skyriuje, Trakų vaikų darželio lopšelio „Obelėlė“ vaikų socialinės globos skyriuje, Lentvario vaikų globos namuose, Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centre, VšĮ Onuškio slaugos ir palaikomojo gydymo, Trakų ligoninėse.

Be to, socialinės paslaugos perkamos 15-oje kito pavaldumo bei respublikinėse globos įstaigose. Šiuo metu specialiąsias socialines paslaugas gauna 294 savivaldybės gyventojai (šeimos).

Rajono savivaldybėje nuo 2013 metų įgyvendinama Integralios pagalbos plėtros programa, kuri finansuojama iš ES fondų lėšų. Trakų globos ir socialinių paslaugų centras teikė projektą Integralios pagalbos teikimui 2 etapo įgyvendinimui iki 2019 metų ir gavo finansavimą 279 000 Eur. Pernai integralios pagalbos paslaugas gavo 45 gyventojai ir buvo panaudota 34 803 eurų.

Gyventojai gauna paramą maisto produktais. 2016 metais produktai buvo dalijami 6 kartus ir juos gavo 2 745 asmenys. Pernai savivaldybės Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyris išmokėjo gyventojams

4590,2 tūkst. Eur įvairių socialinių išmokų.

Žemės ūkio administravimas

Per 2016 metus Žemės ūkio ir kaimo verslo registre įregistruota 190 naujų žemės ūkio valdų, atnaujinti 2 858 žemės ūkio valdų duomenys. Visi šie duomenys buvo įvesti į Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenų bazę.

Ūkininkų ūkių registre yra įregistruoti 2 743 Trakų rajono ūkininkų ūkiai, kurie valdo 18 159 ha žemės plotą. 2016 metais yra priimtos 1 538 pasėlių deklaravimo paraiškos. Žemės ūkio subjektai deklaravo 21 600 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, jiems priskaičiuota 15 mln. tiesioginių ir ekologinio ūkio išmokų. Bitininkai pateikė 120 paraiškų dėl papildomų išmokų už bičių maitinimą. Per 2016 metus buvo atliktos 539 žemės ūkio technikos techninės apžiūros bei 278 vnt. traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų įregistravimo, išregistravimo ir duomenų keitimo operacijos. Pernai rajono savivaldybėje buvo skirta 57 tūkst. Eur melioracijos statinių priežiūros darbams. Suremontuota 3,104 km griovių, 37 drenažo žiotys, 5 vandens pralaidos ir nušienauta 10,07 ha griovių, pašalinti du avariniai gedimai. Skyriaus melioracijos specialistės suderino 906 topografines nuotraukas, išdavė 55 projektavimo sąlygas. Dalyvavo komisijų darbe ir suderino 284 techninius projektus.

Vaiko teisių apsauga

2016 metais Vaiko teisių apsaugos skyrius, siekdamas užtikrinti rajono vaikų gerovę, ypatingą dėmesį skyrė savivaldybės struktūrinių padalinių, įstaigų, teisėsaugos institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimui.

Rajono vaikų globos institucijose 2016 m. gyveno 32 vaikai (2015 m. – 47, 2014 m. – 43). Pernai 56 vaikai (2015 m. – 62, 2014 m. – 65) gyveno globėjų (rūpintojų) šeimose, tai sudaro 63,6 proc. nuo bendro rajone globojamų vaikų skaičiaus. Palyginti su 2011–2015 metais, vaikų, globojamų (rūpinamų) šeimose skaičius auga. 2016 m. į Vaiko teisių apsaugos skyriaus apskaitą buvo įrašyta 13 socialinės rizikos šeimų (apskaitoje yra 125 šeimos). VTAS lankosi minėtose šeimose, 2016 metais užregistruoti 166 šeimos aplankymo aktai.

Buvo organizuoti tarpžinybinių komandų susitikimai dėl vaikų gražinimo į šeimas, laikinosios globos nustatymo, peržiūros, šeimų įrašymo/išbraukimo į socialinės rizikos šeimų auginančius vaikus apskaitą. Skyriaus socialiniai partneriai VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“, Trakų rajono Paramos šeimai ir vaikams GIMK (globėjų įvaikintojų mokymų kursai) mokytojai vykdė mokymus būsimiems globėjams, įtėviams, atliko globėjų (rūpintojų), įtėvių vertinimą, atranką, teikė individualias psichologines, socialines konsultacijas. 2016 metais socialiniai partneriai paruošė 4 globėjų ir 1 įvaikintojų šeimas.

Pernai 160 kartų skyriaus specialistai dalyvavo teismo posėdžiuose/apklausose, pateikė teismams išvadas ir kt. dokumentus. Buvo užregistruota 75 atvejai, kai vaikai galimai patyrė smurtą, vaikams ir jų šeimos nariams buvo teikiama kompleksinė pagalba.

Civilinė metrikacija

Trakų rajono civilinės metrikacijos skyriuje įregistruoti civilinės būklės aktų įrašai: gimimo – 350, mirties – 489, santuokos – 377, santuokos nutraukimo – 164, civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo – 347.

2016 m. gimė 103 berniukai ir 147 mergaitės. Įtraukti į apskaitą 35 vaikų, gimusių užsienio valstybėse, gimimai.

Įtrauktos į apskaitą 144 bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka įregistruotos santuokos ir 8 santuokos, sudarytos užsienio valstybėse. 64 santuokos registruotos jaunųjų pasirinktoje vietoje. Populiariausios vietos santuokų registravimui: IDW Esperanza Resort, UAB „Anupriškių parkas“, UAB „Margio projektai“, Užutrakio dvaras, Apvalaus stalo klubas.

2016 m. mirė 239 vyrai ir 250 moterų. Vidutinis vyrų amžius 67, moterų – 73 metai. Jauniausias vyras mirė būdamas 31, vyriausias – 96 metų. Jauniausia moteris – 37 metų, vyriausia – 102 metų. Nuo širdies ir kraujagyslių ligų mirė 273 žmonės. Nuo vėžio 88 žmonės.

 2016 m. biudžeto vykdymas

Patvirtintas Trakų rajono savivaldybės 2016 metų biudžetas sudarė 25 732,9 tūkst. eurų. Patikslintas biudžeto planas – 28 203,9 tūkst. eurų įvykdytas 101,2 proc. (28 547,3 tūkst. eurų), iš jų mokesčiai ir kitos pajamos 102,3 proc. (15 960,4 tūkst. eurų), materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos – 102,6 proc. (345,9 tūkst. eurų), valstybės biudžeto dotacijos – 99,8 proc. (12 240 tūkst. eurų). Patikslintas biudžeto planas viršytas 343,4 tūkst. eurų. Per 2016 metus gauta viršplaninių pajamų

1 003,3 tūkst. eurų, iš jų gyventojų pajamų mokesčio – 674,1 tūkst. eurų, nekilnojamo turto mokesčio 63,6 tūkst. eurų, žemės mokesčio – 265,6 tūkst. eurų.

Iš valstybės biudžeto per  2016 metus gauta tikslinių dotacijų 12 240 tūkst. eurų, iš jų: valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 1 852,1 tūkst. eurų, mokinio krepšeliui finansuoti – 7 456 tūkst. eurų, valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti –  746,9 tūkst. eurų, kelių priežiūros ir plėtros programai – 1 736,8 tūkst. eurų, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų (neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtrai) – 68,5 tūkst. eurų.

Trakų rajono savivaldybės informacija

Pauliaus Lileikio nuor.

Šaltinis – http://www.traku-zeme.lt/rajono-savivaldybes-veiklos-2016-m-ataskaita/.

Naujienos iš interneto