Lentvaryje paminėta Laisvės gynėjų diena

D4-82227-s500x333

Prabėgo jau 26-eri metai nuo tos gilų pėdsaką Lietuvos istorijoje palikusios 1991 metų sausio 13-osios nakties, kai vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę.

Sausio 13-osios minėjimas Lentvaryje tradiciškai prasidėjo šventine eisena Bažnyčios gatve. Simboliniais popierinių neužmirštuolių žiedeliais, prisegtais prie drabužių pasipuošę bendruomenės nariai bei aktyviai dalyvavę Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos, „Versmės“ gimnazijos, Henriko Senkevičiaus gimnazijos mokiniai ir mokytojai, Lentvario vaikų globos namų auklėtiniai ir ugdytojai garbingai nešdami valstybinę vėliavą ėjo į Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčią, kur klebonas Gintaras Petronis atnašavo šv. Mišias už Sausio 13-osios įvykių aukas, iškovotą laisvę, už Lietuvą ir taiką.

Po mišių minėjimas prasidėjo visiems drauge sugiedojus Tautišką giesmę. Minėjime svarbiausias dėmesys buvo skirtas istorinei atminčiai išsaugoti, trumpa istorinių įvykių po Antrojo pasaulinio karo seka dar kartą akcentavo ilgą kelią laisvos Lietuvos link, lietuvių tikėjimą ir tą lemtingą naktį, kai beginkliai žmonės ėjo jausdami širdimi, tvirti tikėjimu ir be galo vieningi noru ginti Nepriklausomybę.

3-82228-s500x333

Minėjimo metu koncertavo Lentvario politinių kalinių ir tremtinių choras „Viltis“ (vadovas Jevgenij Barkovskij) bei Lentvario vokalinis ansamblis „Klevinė“ (vadovė Inga Okuškienė).

Prasmingais žodžiais susirinkusiuosius pasveikino Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, linkėdama puoselėti ir saugoti laisvę. Savivaldybės tarybos narė Teresa Solovjova pagerbdama žuvusiuosius už laisvę linkėjo, kad daugiau nepasikartotų tokie tragiški Lietuvai įvykiai. Prisiminimais ir to meto išgyvenimais pasidalino Lentvario seniūnas Vytas Rukšėnas.

Po minėjimo visi pakviesti prie Rūpintojėlio skulptūros, kur buvo uždegtos atminimo žvakės laisvės gynėjams, perskaičius pavardes, tylos minute pagerbėme žuvusiuosius. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Lentvario skyriaus pirmininkas Jonas Počepavičius tarė žodį Lentvario jaunajai kartai, o Lentvario vaikų globos namų ugdytiniai pagarbą laisvės gynėjams išreiškė paruošę atminimo puokštę iš simbolinių neužmirštuolių su prierašu „Atmintis gyva, nes liudija“.

Džiugu, kad šiandien mokame įvertinti istorinę praeitį, suprantame ir esame pilietiška bendruomenė, o jaunoji karta auga laisva ir pilietiškai iniciatyvi. Dėkojame švietimo įstaigoms, aktyviai dalyvavusioms minėjime, Trakų rajono savivaldybei, svečiams, savaitraščiui „Trakų žemė“.

Apie tai plačiau – Jono Davydonio Facebook paskyroje ir Lentvario kultūros rūmų Facebook puslapyje.

Parengė
Ieva Skaistytė
Lentvario kultūros rūmų direktorė

Naujienos iš interneto