Siūlykite kandidatus Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacijoms

vytautonominantai-81802-s300x231-s300x231-s300x231

2006 m. Trakų rajono savivaldybė įsteigė specialų apdovanojimą labiausiai kraštui nusipelniusiems žmonėms, kurį simbolizuoja trijų laipsnių Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacija. Šis prestižinis apdovanojimas skiriamas už geriausius pasiekimus šiose srityse:

1. už verslo subjektų vystymą, darbo vietų kūrimą, rajono gyventojų užimtumo didinimą;

2. žemės ūkio pasiekimus ir kaimo plėtrą;

3. švietimo naujovių diegimą ugdymo procese ir aktyvią, kūrybingą pedagoginę veiklą;

4. bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą;

5. socialinės infrastruktūros vystymą (socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą, neįgaliųjų socialinę integraciją, socialinės paramos teikimą ir t.t.);

6. sveikatos apsaugos plėtrą ir sveikos gyvensenos propagavimą;

7. sėkmingą nevyriausybinių organizacijų ir piliečių bendradarbiavimą su savivaldybės institucijomis bei aplinkos kokybės gerinimą;

8. kūno kultūros ir sporto plėtrą;

9. kitą visuomeninę veiklą;

10. įvairiapusę ir subalansuotą turizmo paslaugų plėtrą.

Raginame Trakų rajono įmones, įstaigas, nevyriausybines organizacijas, bendruomenes bei visus gyventojus aktyviai siūlyti asmenis Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacijai gauti. Pateikite Jūsų siūlomo kandidato duomenis (pagal pridedamą anketą) iki 2016 m. sausio 11 d.

Kandidatūras vertins Nominacijų vertinimo ir skyrimo komisija. Pasiūlymus prašome teikti Trakų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriui (304 kab.), el. p. Vygandas.kieras@trakai.lt, evelina.suscickyte@trakai.lt. Daugiau informacijos tel. (8 528) 50 480.

Anketa 

Trakų rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus informacija

Šaltinis – http://trakai.lt/index.php?176858184.

Naujienos iš interneto