Kariuomenės vado gen. ltn. Jono Vytauto Žuko kalba pasakyta Kariuomenės dienos proga

Gen. ltn. Jonas Vytautas Žukas
Gen. ltn. Jonas Vytautas Žukas

 

Jūsų ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente, Vilniaus arkivyskupe metropolite,

Gerbiami Seimo pirmininke, Ministre Pirmininke, krašto apsaugos ministre, vyriausybės atstovai,

Brangūs Lietuvos kariai, valstybės gynėjai, šventės svečiai,

 

Šiandieną minime jau 98-ąsias atkurtos Lietuvos kariuomenės metines. Kariuomenės, kurios pirmieji savanoriai iškovojo tautos laisvę Nepriklausomybės kovose, kurios misiją tęsė laisvės kovų dalyviai sovietinės okupacijos laikotarpiu ir, kurios tradicijas po Nepriklausomybės atkūrimo tęsiame mes – šiuolaikinės Lietuvos kariuomenės kariai.

Keičiasi laikai, saugumo iššūkiai, karinė taktika ir priemonės, tačiau kariuomenės pareiga išlieka ta pati – saugoti ir, esant reikalui, ginklu ginti savo šalį.

Labai svarbu, kad grąžinus šalies piliečių šaukimą į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą didėja kariuomenės parengtasis rezervas, formuojama antroji Sausumos pajėgų brigada, daliniuose daugėja profesinės karo tarnybos karių ir karių savanorių. Džiugu, kad šauktiniai tarnauti tebeateina savanoriškai, kad plečiasi Lietuvos šaulių sąjungos veikla. Augant krašto apsaugos finansavimui, kariuomenė palaipsniui stiprėja ir modernėja. Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse matome ir artimiausiu metu matysime vis daugiau tarptautinių pratybų ir čia dislokuojamų NATO sąjungininkų pajėgumų. Viena vertus, visi šie procesai yra džiugina, kita vertus, svarbu suvokti, kad jie yra sąlygoti labai rimtų saugumo procesų, vykstančių tiek visame pasaulyje, tiek mums artimoje aplinkoje.

Iššūkiai Lietuvos saugumui niekur nesitraukia, prognozuoti tolimesnį jų vystymąsi yra labai sunku, todėl ir kariuomenei keliami vis aukštesni reikalavimai. Turime pripažinti, kad praradome dalį laiko stiprinant savo karines pajėgas, todėl dabar privalome sutelkti ir finansinius ir žmogiškuosius resursus, kad būtume pajėgūs nedelsiant reaguoti ir užkirsti kelius kylančių grėsmių eskalacijai. Esame priversti veikti kaip įmanoma greitai, tad laiko laimėjimas yra lemiamas mūsų veiklos sėkmės faktorius.

Naudodamasis proga, noriu nuoširdžiai padėkoti visiems kariams, kurie savo tarnyba, apsisprendimais ir elgesiu yra verti garbingo kario vardo, kurie, nepaisant iššūkių ar sunkumų, sąžiningai vykdo visas jiems pavestas užduotis. Ši diena – padėkos ir pagarbos būtent tokiems kariams diena.

Be to, noriu padėkoti ir mūsų visuomenei – už šalies gynybos svarbos suvokimą, moralinį palaikymą, už finansinę paramą, už pasitikėjimą ir rodomą pagarbą. Mums tai – ne tik įvertinimas, bet ir tarnybos įprasminimas, paskata jūsų nenuvilti ir, kas bebūtų, atlikti savo pareigą.

Šiandieninėje iškilmingoje rikiuotėje drauge su mumis stovi ir gausus būrys mūsų sąjungininkų iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Lenkijos, Prancūzijos, mūsų partneriai iš Ukrainos. Dviejuose kariuomenės poligonuose šiuo metu tebevyksta tarptautinės pratybos „Geležinis kardas 2016“, kuriose drauge treniruojasi apie 4 tūkstančiai karių iš 11 NATO šalių. Baltijos šalių oro erdvę šiuo metu saugo NATO oro policijos misijos kontingentas iš Prancūzijos. Visa tai rodo, kad iškilus grėsmei esame ir būsime ne vieni ir, kad tai nėra tik skambūs žodžiai.

Gerbiami Lietuvos sąjungininkai ir partneriai, Jūsų buvimas Lietuvoje, demonstruojamas solidarumas ir vienybė šiuo saugumo prasme trapiu laikotarpiu mums yra be galo svarbūs. Dėkoju Jums už tarnybą!

Dear Allies and partners of Lithuania, your presence here in Lithuania, and the solidarity and unity you demonstrate in this delicate period in terms of security is of great importance for us. Thank you all for your service!

Pabaigai, Lietuvos kariuomenės dienos proga noriu nuoširdžiai pasveikinti ir visus Tėvynės gynėjus: atsargos ir dimisijos karius, Lietuvos kariuomenės kūrėjus, partizanus, šaulius ir visus kariuomenės bičiulius.

Šaltinis – http://kam.lt/lt/naujienos_874/kalbos_878/2016_m._kalbos/kariuomenes_vado_gen._ltn._jono_vytauto_zuko_kalba_pasakyta_kariuomenes_dienos_proga.html?pbck=0.

Naujienos iš interneto