D. Razauskui įteikta J. Basanavičiaus premija

1693_ea49df41360c70934632b4daf940e11e

Lapkričio 24 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje etnologui, mitologui, rašytojui ir vertėjui Dainiui Razauskui įteikta Valstybinė Jono Basanavičiaus premija, skirta už reikšmingus baltų pasaulėvaizdžio tyrinėjimus ir sklaidą. Laureatui premiją įteikė kadenciją baigiantis kultūros ministras Šarūnas Birutis.

Š. Birutis pasidžiaugė, kad daktaro Jono Basanavičiaus premija skiriama mokslininkui, tyrinėtojui ne tik už mokslinius darbus, bet ir už aktyvią pilietinę poziciją.

„Turėti savo nuomonę ir ją reikšti, siekiant ne kiršinimo, bravūros, o darnos – tai kūrėjo bruožai. Kūrėjas visada skatins pozityvią mintį, net tada, kai kalba ar rašo skaudžiai ir aštriai. Ne tik etninei kultūrai, bet ir visai kultūros bendruomenei labai reikia tokių žmonių. Dėkodamas ir sveikindamas laureatą, linkiu ir toliau tęsti darbus, skleisti juos mūsų žmonėms kūrybingai ir plačiai“, – sveikindamas laureatą sakė Š. Birutis.

Valstybinės premijos laureatą pasveikino Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius doc., humanitarinių mokslų daktaras Mindaugas Kvietkauskas, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa.

Humanitarinių mokslų daktaras D. Razauskas – žinomas lietuvių etnologas, mitologas, religijotyrininkas, rašytojas, vertėjas – šiuo metu yra vienas iš produktyviausių ir įdomiausių lietuvių senojo pasaulėvaizdžio, senosios religijos ir mitologijos bei lietuvių prigimtinės kultūros tyrinėtojų.

Jau du dešimtmečius D.Razauskas produktyviai tęsdamas religijotyrininko Gintaro Beresnevičiaus pradėtą darbą, itin aktyviai plėtoja mokslinius tyrimus, tiesiogiai susijusius su etninės kultūros tradicijų Lietuvoje plėtojimu ir tautinės savimonės ugdymu.

Iki šiol D.Razauskas yra paskelbęs per 80 mokslo straipsnių įvairiuose Lietuvos bei užsienio moksliniuose leidiniuose. Jo moksliniai tyrimai iš viso paskelbti 6 mokslo monografijose ir studijose, o septintoji monografija, skirta mitiniams vaizdiniams Donelaičio kūryboje, pasirodys šių metų pabaigoje.

Greta mokslinės, akademinės veiklos jis aktyviai reiškiasi ir viešajame gyvenime – jo paskaitos minėtomis temomis sutraukia gausią ir įvairialypę auditoriją – tiek lietuvių etninės kultūros baruose besidarbuojančius kolegas, tiek gyvosios tradicijos – tautosakos ar amatų – puoselėtojus, tiek akademinį jaunimą.

Šaltinis – http://lrkm.lrv.lt/lt/news/view_item/id.867.

Naujienos iš interneto