Konferencija Vašingtono Šiluvos Dievo Motinos koplyčios jubiliejui

siluvos-koplycia-vasingtone_skelbimas

Šiemet Vašingtono Šiluvos Dievo Motinos koplyčia mini 50 metų sukaktį. Lapkričio 10 d. 17 val. Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius) vyks konferencija, kurios metu žymūs dvasininkai pristatys šventovės istoriją ir pamaldumo tradiciją. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas tars sveikinimo žodį ir pasidalins prisiminimais apie savo gimtojo miesto Vašingtono lietuvių šventovę. Arkivyskupas Lionginas Virbalas kalbės apie Vašingtono Šiluvos koplyčios 50 metų jubiliejaus šventimą ir ryšį su Šiluvos bazilika. Mons. Rolandas Makrickas, remdamasis Vašingtono Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikos ir Čikagos Lituanistikos tyrimų ir studijų centro archyvų medžiaga, pristatys koplyčios kūrimosi istoriją ir joje dirbusius menininkus. Menotyrininkė dr. Neringa Markauskaitė aptars koplyčios ikonografinę programą.

Prieš penkis dešimtmečius atsiradus galimybei JAV katalikų nacionalinėje šventovėje įrengti lietuvišką koplyčią, buvo paskelbtas lėšų rinkimo vajus. JAV ir Kanados lietuviai, vadovaujami vyskupo Vincento Brizgio, surinko 325 tūkst. dolerių. Tais laikais tai buvo didžiulė suma. Įrengti koplyčią buvo pakviesti garsiausi Amerikoje tuo metu gyvenę lietuviai dailininkai: Vytautas Kašuba sukūrė Marijos statulą, Vytautas Kazimieras Jonynas – dvi mozaikas šoninėse sienose. Marijos apsireiškimo Šiluvoje koplyčią JAV sostinės bazilikoje 1966 m. rugsėjo 3 d. konsekravo vyskupas Vincentas Brizgys. Kitą dieną Mišias koplyčioje aukojo Vašingtono arkivyskupas Patrickas Aloysius O’Boyle’as. Šventėje dalyvavo trys lietuviai vyskupai – Vincentas Brizgys, Pranas Brazys ir Karolis Salatka, šeši amerikiečiai vyskupai, šimtas lietuvių kunigų ir apie 6 tūkst. lietuvių pasauliečių. Šia proga buvo atliekamos Juozo Naujalio Mišios „In honorem sacrorum vulnerum Christi“. Iškilmės dalyvius laišku pasveikino ir apaštališkąjį palaiminimą suteikė popiežius Paulius VI.

(Parengta naudojant Vatikano radijo informaciją).

 

Renginys nemokamas

Maloniai kviečiame dalyvauti!

 

Daugiau informacijos:

www.bpmuziejus.lt

Naujienos iš interneto