Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“ skelbia pretendentų atranką ikimokyklinio ugdymo auklėtojų ir socialinio pedagogo pareigoms

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbiama pretendentų atranka Trakų r. Lentvario lopšelyje-darželyje „Šilas“
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojų pareigoms:
1. Trys etatai.
2. Darbo sutartis – neterminuota.
3. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei: ikimokyklinio ugdymo auklėtojo profesinė kvalifikacija.

Socialinio pedagogo pareigoms:
1. Darbo krūvis – 1 etatas.
2. Darbo sutartis – neterminuota;
3. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei: turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Rekomendaciją(-as) iš buvusių darboviečių.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuoti asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai, nurodant pretenduojamą pareigybę, priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant ir konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val.

Dokumentų priėmimo pradžia 2016 m. spalio 17 d., pabaiga 2016 m. spalio 31 d.
Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu Gėlių 2a, Lentvaris, Trakų r., Lentvario lopšelyje-darželyje „Šilas“.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Informacija apie skelbiamą atranką skelbiama internetinėje svetainėje www.lentvariosilas.lt, www.trakai.lt.

Išsamią informaciją teikia Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ direktorė telefonais 868251966,  (8 528) 28 992,  elektroniniu paštu: silas@zebra.lt.
Pokalbiai vyks 2016m. spalio 31 d. nuo 10.00 val. Trakų r. Lentvario lopšelio-darželio ,,Šilas“ direktorės kabinete.

Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ informacija

Naujienos iš interneto