GEDULO IR VILIES DIENOS MINĖJIMAS LENTVARYJE

3

 

1941 metų birželio 14-oji buvo viena tragiškiausių dienų Lietuvos istorijoje. Prieš 74 metus į atšiauriuosius Rytus pajudėjo pirmieji vagonai su naujajai valdžiai neįtikusiais žmonėmis. Sunki dalia teko be kaltės ištremtiesiems iš Tėvynės, kurie prie ledo jūros alinančioje kasdienybėje regėjo Lietuvą kaip stebuklingą sapną ir tik viltis padėjo išsaugoti tą sapną atmintyje. Ši diena visada liks kiekvieno lietuvio atmintyje, kuri dabar vadinama Gedulo ir Vilties diena.

Sekmadienį, prie Lentvario geležinkelio stoties susirinkę buvę tremtiniai, politiniai kaliniai, tremtinių ir politinių kalinių choro „Viltis“ nariai, Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė ir kiti lentvariečiai prisiminė vieną skausmingiausių įvykių Lietuvos istorijoje bei pagerbė tylos minute tremties aukas. Ant bėgių tyliai liepsnojo žvakutės, lengvas vasaros vėjelis kedeno rausvus bijūnų lapelius, primenančius 1941 metų vos brėkštantį rausvą birželio paskutinį rytą gimtuose namuose. Atminus šį sunkų lietuvių tautai laikotarpį bei toliau traukiant tremties bei patriotines dainas dalyvių eisena judėjo į Lentvario Viešpaties Apsireiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčią, kurioje vyko Šv. Mišios, po kurių buvo padėtos gėlės bei uždegtos žvakutės prie Rūpintojėlio skulptūros.

Vėliau Gedulo ir Vilties diena buvo minima parapijos namų salėje, kurioje vyko Lentvario tremtinių fotografijų paroda bei minėjimas „Toli nuo savo gimtų namų“, suorganizuotas Lentvario kultūros rūmų. Parodoje buvo pristatytos tremtinių – Onos Černiauskienės, Alfredo ir Maryjonos Kacėnų, Marijonos Urbutienės bei Janinos Omelčiukienės fotonuotraukos. Renginio metu skambėjo tremtinių dainos, atliekamos Lentvario tremtinių ir politinių kalinių choro „Viltis“ , vad. Eugenijus Barkovskij bei Vilniaus kapelos „Griežikai“ narių. Ypač buvo įdomu paklausyti Lietuvos teatro ir muzikos akademijos dėstytojos, docentės Gailos Kirdienės pasakojimo apie lietuvių tremtinių – muzikantų gyvenimą tremtyje. Viešnia vaizdžiai pristatė tremtinės Jūratės Viliūtės bei pačios rengtą knygą „Lietuviai ir muzika tremtyje“, jai talkino etnomuzikologas Arvydas Kirda.

Renginio pabaigoje Lentvario kultūros rūmų direktorė Ieva Skaistytė dėkojo visiems susirinkusiems bei kreipėsi į buvusius tremtinius su prašymu – pasidalinti savo skaudžiais prisiminimais apie tremtį, kurie būtų panaudoti dokumentinio filmo kūrimui.

Lentvario kultūros rūmų informacija

Akimirkos

 124

 

Naujienos iš interneto