Tarptautinis Vilniaus ir Vastra Gotland (Švedija) regionų bendradarbiavimas įgauna pagreitį

Švedijos Vastra Gotland regiono Kultūros reikalų komiteto nariai dalyvavo bendradarbiavimo stiprinimo ir kontatkų užmezgimo vizite Lietuvoje. Š. m. birželio 5 d. vyko darbiniai susitikimai LR Kultūros ministerijoje, menų fabrike „Loftas“, Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijoje „Nemunas“ bei Trakuose su Vilniaus regiono savivaldybių atstovais. Vizitas įvyko remiantis 2014 m. gruodžio 1 d. Švedijos ambasadoje pasirašytu bendradarbiavimo susitarimu tarp Vilniaus regiono Lietuvoje ir Vastra  Gotland  regiono Švedijoje. Šis dokumentas numato regionų kultūrinį bendradarbiavimą įvairiose srityse.

Lietuvoje spalio mėn. planuojamas Švedijos karališkosios šeimos vizitas, todėl įvykusių susitikimų metu buvo siekiama ne tik nusibrėžti  gaires parengiant tarpsektorinį Vilniaus regiono ir Vastra Gotlant regiono veiksmų planą, bet ir pasiruošti  pirmųjų Švedijos asmenų vizitui.

Kaip pažymi bendradarbiavimo koordinatorė Ukmergės rajono savivaldybės Strateginės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Rima Boškevičienė, Vastra Gotland regiono partneriai tikisi konkrečių veiksmų skirtinguose lygmenyse, tad ruošiantis šitam vizitui bendradarbiavimo vystymo klausimas buvo pristatytas Švedijos ambasadoje, kur bendrauta ir su LR ambasados Švedijos karalystėje Kultūros atašė Saule Mažeikaite-Teibere, Vilniaus regiono plėtros departamente, vystymo galimybės išdiskutuotos su Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyr. specialistu Andrium Valicku, kuris vėliau dalyvavo susitikime Trakuose.

Birželio 5 d. Vastra Gotland regiono Kultūros komiteto nariai Rolf Malm,  Lars Lundgren ir Kajsa Paulsson, Vilniaus regiono atstovės Rima Boškevičienė (Ukmergės rajono savivaldybės Strateginės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja) ir Karolina Narkevič (Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja) susitikimo metu su LR Kultūros ministerijos Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vedėja Daiva Parulskiene aptarė numatomus renginius karališkosios šeimos vizito proga, aptarti galimi finansavimo šaltiniai, diskusijos metu išskirtos šešios bendradarbiavimo vystymo sritys ypač aktualios abiejoms šalims: muzika, baroko tradicijų puoselėjimas, jaunų žmonių kompetencijų ugdymas, inovacijų skatinimas bibliotekose, muziejų veikla, savivaldybių partnerysčių skatinimas.

Svečiai iš Švedijos liko sužavėti menų fabriko „Loftas“ energinga komanda ir jų vykdoma veikla. Šio menų inkubatoriaus vadovai Viktoras ir Živilė Diavara, projektų vadovė Dileta Nenėnė pristatė įgyvendinamus projektus, organizuojamus rengiamus, pristatė nestandartines, ypač jaunų žmonių mėgstamas erdves. Vastra Gotland regionas didelį dėmesį skyria kūrybiškumo skatinimui, naujovių kultūros srityje diegimui, tad šiose srityse taip pat buvo rasta sąlyčio taškų ir aptartos galimos bendros veiklos.

Be aukščiau minėtų sričių, Švedijos partnerius domina kultūros ir sporto sąsajos, kurios buvo aptartos su Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos  „Nemunas“ valdybos pirminiku Kęstučiu Levickiu. Susipažinta su plačiu asociacijos organizuojamų renginiu kalendoriumi, susitarta dėl konkretaus bendradarbiavimo su panašią veiklą vykdančiomis organizacijomis Vastra Gotland regione.

Apibendrinamasis susitikimas vyko Trakuose, kurio metu dalyvavo Vilniaus regiono (Vilniaus rajono, Ukmergės, Elektrėnų, Širvintų, Švenčionių, Šalčininkų ir Trakų) savivaldybių vadovai bei kultūros srities specialistai. Susitikimo dalyviams buvo pristatyta bendradarbiavimo sutartis ir jos įgyvendinimo galimybės. Kartu su partneriais buvo išdiskutuotos aktualios kiekvienos savivaldybės prioritetinės sritys, aptartas komunikacijos ir tolimesnio bendradarbiavimo modelis.

Kaip pabrėžė Vastra Gotland regiono Kultūros komiteto narys Rolf Malm, svarbu išnaudoti Švedijos sukauptą patirtį ne tik kultūros politikos įgyvndinime, bet ypač kultūros  produktų ir paslaugų marketinge, verslumo skatinime, kūrybinio potencialo ir naujų darbo vietų kūrime, kam pritarė ir LR Vidaus reikalų ministerijos atstovas Andrius Valickas.

Vizitą vainikavo nuostabioje Trakų aplinkoje priešais Trakų salos pilį vykęs Švedijos džiazo grupės iš Geteborgo „Corpo“ koncertas. „Corpo“ – ilgaamžė grupė, susibūrusi dar 1992 m. Per daugiau nei du dešimtmečius trunkančią koncertinę veiklą ji aplankė daugelį pasaulio šalių.

Kultūra arčiau žmogaus, muzika be sienų, kuri alsuoja jautrumu ir šiluma – taip būtų galima apibūdinti šios grupės pasirodymą. Tikimasi, kad toks bus ir Vastra Gotland bei Vilniaus regionų bendradarbiavimas – arčiau žmogaus ir be sienų. Šį nemokamą koncertą dovanojo Švedijos  ambasada Lietuvoje ir Trakų rajono savivaldybė, organizavo Trakų rajono kultūros rūmai kartu su projekto Trakų Džiazo fiestos vadovais.

Karolina Narkevič, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vilniaus ir Vastra Gotland (Švedija) regionų savivaldybių atstovų susitikimas Trakuose
Vilniaus ir Vastra Gotland (Švedija) regionų savivaldybių atstovų susitikimas Trakuose