Partnerystės ir bendradarbiavimo gairės

Š. m. birželio pradžioje Trakuose viešėjo Reinės partnerystės draugijos ir savivaldybės atstovai Wolfgang Nehus ir Jan Kuhlmann. Svečius iš Reinės priėmė savivaldybės merė Edita Rudelienė.

Buvo diskutuojama apie klimato saugos projekto tęstinumą, siekiant į partnerystę įtraukti kuo daugiau jaunimo, be didelių finansinių išteklių apjungti jaunus žmones į gamtosauginę veiklą. Reiniečiai pasiryžę savanoriškais pagrindais koordinuoti šį projektą. Kalbėta apie ateinantį partnerystės 20-metį. Svečiai pasiūlė keletą renginių, skirtų šiam jubiliejui pažymėti. Savo ruožtu merė pakvietė reiniečių atstovus dalyvauti š. m. rugpūtyje vyksiančioje baigiamojoje konferencijoje, skirtoje projekto “Integruotų socialinės globos ir slaugos namuose modelis Trakų rajono savivaldybėje” rezultatams aptarti ir ateities pagalbos seniems žmonėms veiklos kryptims nustatyti.

Svečiai aplankė mons. VytautąPranciškų  Rūką – pirmąjį kregždę, praminusią partnerystės takus, pasveikino 90-ojo gimtadienio rpoga. Lankėsi socialinių paslaugų įstaigose. Lentvario vaikų globos namuose perdavė lėšas, savanorių surinktas už parduotus apelsinus. Lentvario VGN tęsia dar Trakų vaikų globos namų iniciatyva pradėtus partnerystės ryšius su Reinės Carito jaunimo ir vaikų globos namais,  organizuoja bendras dviejų globos namų vasaro stovyklas.

Ilgiausiai užsibuvo Trakų globos ir socialinių paslaugų centre. Šis centras – tai pirmasis bendras socialinis projektas, įgyvendintas Reinės partnerystės draugijos, visuomenės, privačių asmenų suaukotomis lėšomis. Prie centro įkūrimo aktyviai prisidėjo vienas pirmųjų Reinės partnerystės komiteto narių Peter Leroy, pateikė daug naudingų pasiūlymų dėl patalpų rekonstrukcijos, pagalbos teikimo  seniems žmonėms, rūpinosi piniginių lėšų pritraukimu. P. Leroy mirė š. m. kovo 8 d. Tačiau liko įprasminti jo darbai, susitikimų akimirkos ir šilti prisiminimai. Susitikimo metu buvo aptarta, kam tikslingiausiai galėtų būti panaudotos P. Leroy šeimos valia centrui skirtos lėšos. Panaudotos bus slaugą namuose  palengvinančioms priemonėms įsigyti.

Svečiai pabuvojo dar VšĮ Amatų mokykloje „Sodžiaus meistrai”, buvo supažindinti su mokyklos veikla bei bendru su VšĮ “Vilties kibirkštis” rengiamu projektu, skirtu jaunuoliams su sunkia negalia. Ilgamečiai partneriai buvo pakviesti prisidėti prie šio projekto vykdymo materialiniais ir žmogiškaisiais ištekliais.

Maloniai svečius sutiko ir naujo Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro darbuotojai ir lankytojai. Bendrai buvo diskutuojama apie problemas ir darbą su rizikos šeimomis, Reinėje taikomą paramos šeimai modelį. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje yra labai mažai akredituotų darbo su rizikos šeimomis, rizikos vaikais metodikų, centro kolektyvas pageidauja bendradarbiauti su Reinėje ta pačia veikla užsiimančia įstaiga. Svečiams buvo įteiktos vaikų rankomis padarytos atminimo dovanėlės.

Svečiai dar bendravo su Trakų partnerystės komiteto nariais, susipažino su Kaunu. Partnerystės ir bendradarbiavimo gairės įgauna naują pakraipą. Beveik prieš 20 metų užmegzti ryšiai aktyviai prisideda prie bendrų dviejų šalių interesų, piliečių saugumo ir gerovės, kuria geresnes visuomenės raidos sąlygas.

Dar  1996 metais pasirašyta dviejų miestų partnerių Trakų (Lietuva) ir Reinės (Vokietija) partnerystės sutartis ne tik įteisino, bet ir sutvirtino bendradarbiavimą, siekiant abipusių santykių įtvirtinimo, supratimo ir geranoriškumo, bendrų projektų įgyvendinimo, įvairių renginių, susitikimų, mokymų organizavimo, darbo patirties pasidalijimo.

2016 metais sukanka 20 metų, kai buvo pasirašyta istorinė Trakų ir Reinės Partnetystės sutartis.

 Regina Bologovienė, Trakų rajono savivaldybės tarybos narė

Susitikimo akimirka
Susitikimo akimirka

Naujienos iš interneto