„Žaliadienis“ Trakų rajone

Trakuose birželio 2 dieną vyko Aplinkos ministerijos „žaliadienis“.

Aplinkos viceministras Linas Jonauskas, ministerijos kancleris Robertas Klovas, ministerijos vyriausioji patarėja Vilma Karosienė, patarėja viešiesiems ryšiams Simona Liaudanskytė ir  ES paramos administravimo departamento direktorius Inesis Kiškis rajono savivaldybėje susitiko  su savivaldybės vadovais – mere Edita Rudeliene, merės pavaduotoja Marija Puč, administracijos direktoriumi Jono Liesiu, administracijos direktoriaus pavaduotoja Karolina Narkevič,  specialistais, savivaldybės įmonių vadovais, kuriems aktualūs šios ministerijos sprendžiami klausimai.

Susitikime dalyvavo UAB „Trakų vandenys“ atstovai, todėl ypač daug diskutuota dėl  vandentvarkos. Aptarta galimybė  kartu organizuoti  išgriebimo duobių  patikras, kalbėta apie 2014–2020 m. laikotarpio finansavimą vandentvarkai. I. Kiškis atkreipė dėmesį, kad kokios lėšų sumos atiteks  konkrečiai savivaldybei, priklausys nuo to, kaip lanksčiai bus bendradarbiaujama ar deramasi regiono lygmeniu.  Dėl vandentvarkos aktualijų  ministerijos atstovai pasiūlė organizuoti atskirus susitikimus.

Susitikimo metu buvo kalbama  apie vietos aplinkosaugines ir būsto aktualijas. Kalbant apie pastatų renovaciją, savivaldybės vadovai prašė peržiūrėti finansavimo vertinimo kriterijus, kad būtų leista  finansuoti vieną objektą pagal vieną techninį projektą iš dviejų ministerijų. Kad tai efektyvu ir ekonomiškai naudingiau, tuo jau įsitikinta. Šiuo metu probleminis pastatas, kuriam būtina vidaus ir išorės renovacija –  tai Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija. Šiuo klausimu, kuris aktualus ne tik Trakams, ministerijos atstovai pažadėjo kalbėtis su Švietimo ir mokslo ministerija.

Gvildenti ir atliekų tvarkymo klausimai. Trakų rajono savivaldybei aktualu turėti dar vieną žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, kas nenumatyta finansuoti iš ES fondų. Ministerijos atstovų siūlymas  šią problemą spręsti kompleksiškai (kartu su nuotekom) Trakams netinkamas dėl saugomų teritorijų  statuso. Paklausti, ką Trakų rajono gyventojams daryti su statybinėmis atliekomis, ypač šiferiu, kai  Vilnius jų jau nepriima, ministerijos atstovai  atsakė, kad tai viso Vilniaus regiono problema, ir pasiūlė, kol bus sprendžiamas šis klausimas, derėtis su kitų  regionų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių valdytojais. V. Karosienė  pasiūlė problemas spręsti kūrybiškiau.

Ministerijos atstovai po pietų „žaliadienį“ tęsė pagal savo suplanuotą grafiką.

„Žaliadieniai“ – tai Aplinkos ministerijos iniciatyva rengiami neformalūs susitikimai su vietos savivaldos atstovais, specialistais ir gyventojais kelis kartus per mėnesį vis kitoje šalies savivaldybėje. Nuo pirmojo š. m. sausio 6 d. surengto „žaliadienio“ Ukmergės rajono savivaldybėje iki šiol tokie susitikimai jau vyko Plungės, Šiaulių, Telšių, Alytaus, Palangos, Kalvarijos, Tauragės, Zarasų, Rokiškio, Akmenės ir kitose savivaldybėse.

Alvyda Kazakevičiūtė-Staniunaitienė,
savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė

Aktualias problemas aptarė(iš kairės)merės pavaduotoja nė M. Puč, merė E.Rudelienė, viceministras L.Jonauskas, ministro patarėja S. Liaudanskytė, kancleris R. Klovas, vyriausioji patarėja V. Karosienė, ES paramos administravimo departamento direktorius I. Kiškis .

A. Kazakevičiūtės-Staniniunaitienės nuotr.

Nuotraukoje: vicemenė M. Puč, merė E.Rudelienė, viceministras L.Jonauskas, ministro patarėja S.Liaudanskytė, kancleris R.Klovas, vyriausioji patarėja V.Karosienė, ES paramos administravimo departamento direktorius I. Kiškis .

Naujienos iš interneto