Sveikiname mons. Vytautą Pranciškų Rūką

Rukas_IMG_1580-ret

Nuoširdžiai sveikiname gerbiamą ir mylimą Trakų garbės pilietį, monsinjorą Vytautą Pranciškų Rūką garbingo 90-ojo jubiliejaus proga.

Trakų krašto istorija yra neatsiejama nuo Jūsų  ilgametės ir pasiaukojamos tarnystės Dievui ir žmonėms. Pradėjęs dirbti Trakuose 1966 metais, Jūs iš visos širdies rūpinotės dvikalbės Trakų parapijos dvasiniais reikalais, aktyviai dalyvavote visuomenės gyvenime. Vienas pirmųjų Trakų krašte įsijungėte į atgimstančios Lietuvos įvykius, buvote jų dalyvis.

Buvote ir esate didelė šviesa žmonių gyvenime. Jūsų dėka Trakų rajonas užmezgė vaisingus bendradarbiavimo ryšius su Vokietijos miestu  Reine, o kraštas praturtėjo  įgyvendintais įdomiais socialiniais, kultūros projektais. Neįkainojamą reikšmę Bažnyčios ir Lietuvos  istorijai turi Jūsų žygdarbis – 25 metus saugotos unikalios Trakų Dievo motinos karūnos bei kiti bažnytinio meno lobiai.

Dėkojame Jums už taurų ir gražų kunigo gyvenimą. Už  didelę meilę, toleranciją ir pasišventimą žmonėms ir pasirinktai tarnystei.  Linkėdami sveikatos, džiaugsmo, gražių žydinčių pavasarių, Jums skiriame šiuos 23-os Psalmės  žodžius:

„Tavoji malonė ir meilė palydi

kiekvieną mano gyvenimo dieną.

Aš Viešpaties būste gyvensiu

per amžius ilgiausius.“

Edita Rudelienė     Trakų rajono savivaldybės merė

Marija Puč    Trakų rajono savivaldybės merės pavaduotoja

Jonas Liesys       Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius

Karolina Narkevič Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja