Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje – ir ikimokyklinukai

darzelis 1
Įkurtuvių iškilmėse Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje (iš kairės): savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistė N. Šidlauskienė, Švietimo skyriaus vedėja D. Dzigienė, savivaldybės administracijos direktorius J. Liesys, tarybos Švietimo komiteto pirmininkė N. Romaškienė, merės pavaduotoja M. Puč, merė E. Rudelienė, Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorius J. Kietavičius, direktoriaus pavaduotojai V. Šmigelskienė, D. Mechovskis.
Ikimokyklinukų grupėje – jauku ir šviesu, vaikams netrūksta įvairių žaidimų. Tuo įsitikino ir rajono savivaldybės merė E. Rudelienė (dešinėje, sėdi).
Ikimokyklinukų grupėje – jauku ir šviesu, vaikams netrūksta įvairių žaidimų. Tuo įsitikino ir rajono savivaldybės merė E. Rudelienė (dešinėje, sėdi).
Gimnazijos direktorius J. Kietavičius (kairėje) savo ir Lentvario gyventojų vardu dėkojo Trakų rajono savivaldybės merei, administracijai, Švietimo skyriaus atstovams už galimybę padėti Lentvario miesto jaunoms šeimoms.
Gimnazijos direktorius J. Kietavičius (kairėje) savo ir Lentvario gyventojų vardu dėkojo Trakų rajono savivaldybės merei, administracijai, Švietimo skyriaus atstovams už galimybę padėti Lentvario miesto jaunoms šeimoms.

 

Geros naujienos aplankė Lentvario jaunuosius tėvelius. Bent iš dalies išspręsta miestą kamuojanti vaikų darželių stygiaus problema. Vasario 19 dieną  Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje buvo atidarytos dvi ikimokyklinio ugdymo grupės.

Šių grupių atidarymo šventėje dalyvavo Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė,  merės  pavaduotoja Marija Puč, savivaldybės administracijos direktorius Jonas Liesys, savivaldybės tarybos Švietimo komiteto pirmininkė Nijolė Romaškienė, Švietimo skyriaus vedėja Dalia Dzigienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Natalija Šidlauskienė, Lentvario miesto seniūnas Vytas Rukšėnas, Lentvario lopšelio – darželio „Šilas“ direktorė Irena Nižauskienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Marcinkienė.

Gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius savo ir Lentvario gyventojų vardu dėkojo Trakų rajono savivaldybės merei, administracijai, Švietimo skyriaus atstovams už galimybę padėti Lentvario miesto jaunoms šeimoms. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Šmigelskienė, atsakinga už ikimokyklinių grupių veiklą, taip pat tarė gerus žodžius svečiams ir darbuotojams.

Darželinukus, vos tik pradėjusius lankyti šį mini darželį, linksmai ir nuotaikingai pasveikino gimnazistai.

„Lentvaryje atsirado dar vienas, nors ir mažutis darželis, nes esantys vaikų darželiai „Šilas“ ir „Svajonėlė“ negalėjo priimti visų mažylių. Šiose ugdymo įstaigose tiesiog trūko vietų. Gimnazijoje dvi ikimokylinio ugdymo grupes lankys apie 40 mažųjų lentvariečių, o jų tėveliai galės lengviau atsikvėpti. Jie jau turės kur palikti savo mažuosius, kad galėtų dirbti, planuoti savo veiklą“, – tvirtino savivaldybės merės pavaduotoja M. Puč.

Be to, yra ir daugiau gerų permainų vaikams ir jų tėvelaims. Nuo šiol visą dieną gimnazijoje veiks ir priešmokyklinukų grupė.

„Savivaldybė  rado būdų, galimybių skirti lėšų gimnazijos patalpų remontui. Darbai buvo atlikti organizuotai, sutelkus bendras pastangas ir ikimokyklinio ugdymo grupių įkurtuvės neužtruko. Džiaugiamės, kad įsisenėjusi problema pajudėjo, o pasiektas rezultatas – geras“, – pastebėjo savivaldybės administracijos direktorius J. Liesys.

Svečiai ir darbuotojai apžiūrėjo naujai suremontuotas ir gerai įrengtas ikimokyklinio ugdymo grupių patalpas, pašnekino mažuosius, vėliau aptarė šio mini darželio perspektyvą, jo bendradarbiavimą su  kitomis rajono ikimokyklinio auklėjimo įstaigomis.

Trakų rajono savivaldybės informacija

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos nuotr.

Naujienos iš interneto