2014 m. Lietuvos dainų šventės „Čia – mano namai“ Dainų dienos programos aptarimas ir Lietuvos chorų sąjungos suvažiavimas

Šį šeštadienį, lapkričio 22 d., Lietuvos liaudies kultūros centre vyko 2014 m. Lietuvos dainų šventės „Čia – mano namai“ Dainų dienos programos aptarimas ir Lietuvos chorų sąjungos suvažiavimas. Renginyje dalyvavo per 100 choro vadovų ir pedagogų iš visos Lietuvos.

Aptarime kalbėjo Dainų dienos kūrybinės grupės vadovas, profesorius Vytautas Miškinis, kūrybinės grupės nariai – Tomas Ambrozaitis, Rasa Gelgotienė ir Dainų dienos režisierė Edita Mildažytė, vyriausieji dirigentai – profesorius Povilas Gylys ir Dainų švenčių nacionalinės komisijos pirmininkas, profesorius Petras Bingelis, Pasaulio lietuvių dainų švenčių fondo direktorius Juozas Mikutavičius ir kiti.

Renginyje buvo aptarti Dainų dienos programos įgyvendinimo aspektai: repertuaras, įgarsinimas, akompanimentai, dirigentų interpretacijos, koncerto dramaturgija, televizijos transliacija, režisūros galimybės ir jos įtaka programos sėkmei. Taip pat diskutuota šventės organizavimo klausimais, išsakyti pastebėjimai ir pastabos.

Dainų šventės direktorius Saulius Liausa padėkojo šventės rengėjams už nuveiktą didelį ir kruopštų darbą: sukurtą ir ištobulintą repertuarą bei paruoštus kolektyvus. Direktorius pabrėžė, kad pasirengimo procesas yra ypač svarbus – juk jis užtikrina sklandžią šventės eigą, skatina gilintis į savas tradicijas, ieškoti būdų jas įdomiai pristatyti bei perduoti mūsų jaunajai kartai.

Dainų šventė iš tiesų yra svarbiausias šalies kultūros įvykis, kuriam ruošiamasi ištisus ketverius metus. Prie jos kūrimo ir įgyvendinimo prisideda tradicinės kultūros saugotojai, profesionalūs kūrėjai, atlikėjai, mėgėjų meno kolektyvai. Vien Dainų dienos koncerte dalyvavo per 12 tūkstančių dainininkų iš 350 kolektyvų, skambėjo 40 autorinių kūrinių, atlikėjams dirigavo 39 dirigentai.

Po Dainų dienos programos aptarimo vykusiame Lietuvos chorų sąjungos (LCHS) suvažiavime aptarta tolimesnė sąjungos veikla, ateities planai ir darbo gairės. Vyko LCHS prezidento ir prezidiumo rinkimai. Chorų sąjungos Prezidentu balsų dauguma išrinktas profesorius Vytautas Miškinis.

Kitą Lietuvos dainų šventę planuojama rengti 2018 metais, Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečio proga.

Daugiau informacijos:

Aurelija Andrejauskaitė,  tel. (8 5) 261 25 30

Naujienos iš interneto