Svarbi informacija kiaulių augintojams

Žemės ūkio ministerija kartu su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba paruošė papildomų veiksmų planą, kuris padės užkirsti kelią Afrikinio kiaulių maro plitimui. Valstybės lygio ekstremalios situacijos Valstybės operacijų vadovo 2014 m. rugpjūčio 21 d. Nr. B1-746 sprendimas viena iš neatidėliotinų priemonių – privaloma nemokama kiaulių registracija iki rugsėjo 15 d. visoje Lietuvoje.
Žemės ūkio ministerijos, veterinarijos ir kitų institucijų atstovai vieningai pritarė sprendimui, kad nuo šių metų rugpjūčio 20 d. iki rugsėjo 15 d. turės būti atlikta privaloma kiaulių registracija visoje Lietuvoje. Gyventojai, laikantys kiaules, privalo kreiptis į Trakų valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (Veterinarijos g. 2, Trakai) arba į žemės ūkio specialistą artimiausioje seniūnijoje dėl kiaulių deklaravimo.
Kiaulių laikytojai privalo registruoti kiaules ir jų laikymo vietas bei bandas. Šie gyvuliai registruojami bandomis ir visa jų apskaita yra vykdoma pagal laikytojų praneštus duomenis. Kiaulių registracija yra nemokama, o duomenis bus privaloma atnaujinti kas ketvirtį. Jei kiaulės yra išvežamos ar įvežamos į laikymo vietas, apie tai per septynias kalendorines dienas privaloma informuoti Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybą, pristatant užpildytą GŽ-2 formą. Šio dokumento pavyzdį galima rasti internete adresu  http://www.vic.lt/uploads/file/1_priedas(1).pdf, pildymo instrukcija http://www.vic.lt/?mid=297, arba pas privačius veterinarijos gydytojus ar valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje.   Ūkinių gyvūnų laikytojų kontrolę vykdantys Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausieji veterinarijos gydytojai-inspektoriai, nustatę kiaulių ženklinimo ir registravimo pažeidimus, pirmiausia kiaulių laikytoją įspėja, o vėliau, jei nurodymai nevykdomi, gali skirti ir piniginę baudą. Pagal Administracinės teisės pažeidimų kodekso 110 straipsnio 1 dalį gyvūnų ženklinimo ir registravimo tvarkos pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą iki 200 litų. Už pakartotiną pažeidimą maksimali bauda gali būti iki 2000Lt.
Norėdami apsaugoti kiaulių augintojus nuo galimo užkrėtimo įsigyjant paršelius ar kiaules tolimesniam auginimui, parduodantis asmuo privalo pateikti nustatytos formos ,,VETERINARIJOS PAŽYMĖJIMĄ“, išrašytą ne anksčiau kaip per 24 valandas iki gyvūnų perkėlimo. Šį pažymėjimą Trakų rajono gyventojams išduoda įgalioti privatūs veterinarijos gydytojai  Marija Šuverova  – 868072793, Virgilijus  Jončas – 867780228 ir Trakų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Veterinarijos g. 2, Trakai). Veterinarijos pažymėjimas išduodamas tik įgaliotiems veterinarijos gydytojams įvertinus kiaules ir nustačius, kad visos kiaulės yra sveikos.
Nustačius Afrikinio kiaulių maro susirgimą neregistruotų, nedeklaruotų kiaulių ūkyje bus atliekami visi privalomi darbai kaip ir deklaruotame: ūkio apribojimas, ribojamas žmonių ir gyvūnų judėjimas, policijos postų įrengimas, dezinfekcinių barjerų rengimas, sergančių kiaulių naikinimas ir utilizavimas, pašarų, mėšlo naikinimas, patalpų, teritorijos plovimas, dezinfekavimas. Tik nedeklaruotų kiaulių ūkio savininkui gali tekti padengti visas išlaidas susidariusias atliekant privalomus darbus.
Norime visus gyventojus, laikančius ir auginančius kiaules,  pakviesti į seminarą, įvyksiantį 2014 m. rugsėjo 12 d. 10 val., Trakų valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Veterinarijos g. 2, Trakuose). Seminaro metu bus kalbama Afrikinio kiaulių maro prevencijos ir kontrolės klausimais.
Nugaišus kiaulėms ar kilus įtarimams dėl gyvulių sveikatos būklės, kiaulių laikytojai turi nedelsdami informuoti Trakų Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, tel.: 8 528 53802, 8 693 92883 ar tiesiog pranešti aptarnaujantiems privatiems veterinarijos gydytojams. Informaciją taip pat galima pateikti  visą parą veikiančiu nemokamu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos telefonu 8 800 40 403.

Romualdas RAČAS,
Vaidas JONUŠAITIS,
Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
Vyriausieji veterinarijos
gydytojai-inspektoriai