Koplyčia, menanti grafų Tiškevičių metą

Atnaujintas Račkūnų kapinių koplyčios pastatas šiandien
Atnaujintas Račkūnų kapinių koplyčios pastatas šiandien

Trakų rajone, Lentvario pašonėje, plyti senosios Račkūnų kapinės. Jose UAB „Trakų paslaugos“ baigė atnaujinti apleistą koplyčią, kurios istorija prasidėjo lygiai prieš šimtą metų, ir yra susijusi su garsios Tiškevičių giminės praeitimi.
Prasidėjus I – ajam Pasauliniam karui, dėl perpildyto vietos lazareto ir gausiai mirštančių iš fronto grįžusių sužeistų karių atsirado būtinybė Lentvaryje steigti naujas kapines. Lentvarį valdžiusio grafo Vladislovo Tiškevičiaus žmona Marija Kristina Tiškevičienė – Lubomirska  padovanojo žemės naujoms kapinėms steigti. Grafų Tiškevičių iniciatyva buvo pastatyti rūmai ir įkurtas parkas, o didžiausias jų nuopelnas yra Lentvario bažnyčios statyba, tačiau kukli Račkūnų kapinių koplyčia liko be pelnyto dėmesio.
Račkūnų kapinių koplyčią savo lėšomis 1927 metais pastatė advokatas Janas Jurevičius. Joje palaidotas jis ir keli jo giminės nariai.
UAB „Trakų paslaugos“ direktorius Aurelijus Šmigelskas papasakojo, kad praėjusiais metais kilo mintis tikintiesiems gražinti apleistą kapinių koplyčią. Šios bendrovės  specialistas Andrejus Prokofjevas pasirūpino, kad būtų rasti investuotojai durų remontui, sienų ir stogo dažymui.

Grafienės Marijos Kristinos Tiškevičienės - Lubomirskos žemės kapinėms skyrimo rašto faksimilė (1914 m.)
Grafienės Marijos Kristinos Tiškevičienės – Lubomirskos žemės kapinėms skyrimo rašto faksimilė (1914 m.)
UAB „Trakų paslaugos“ direktorius Aurelijus Šmigelskas neslepia džiaugsmo pabaigus taurų darbą
UAB „Trakų paslaugos“ direktorius Aurelijus Šmigelskas neslepia džiaugsmo pabaigus taurų darbą

 
-Koplyčia parengta ir jau atvira tikintiesiems, – sako A.Šmigelskas. – Džiaugiamės galėję gyvenimui gražinti reikalingą pastatą.
Koplyčios atnaujinimu ypatingai džiaugiasi Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonas Gintaras Petronis.
-Nuo šiol šioje istorinėje Račkūnų kapinių koplyčioje bus daugiau prasmingos maldos, – sako kunigas G.Petronis. – Ši koplyčia pasitarnaus laikinam iš tolėliau atvežtų velionių pašarvojimui. Labai svarbu krikščionį palaidoti tauriai ir oriai, pagerbiant jo atminimą. Mūsų parapija gausi, ji jungia bemaž 17 tūkstančių tikinčiųjų. Šiuose kukliuose maldos namuose paskutinei žemės kelionei bus šarvojami benamiai. Nors per kasmetines Vėlines visada melsdavomės koplyčioje, tačiau šį rudenį tikintieji po procesijos į kapines melsis jau atnaujintoje koplyčioje.
Kunigas nupirko ir koplyčiai skyrė naują varpą.

Vladas KASPERAVIČIUS,
Autoriaus nuotr.

Architekto pieštas koplyčios eskizas (1927 m.)
Architekto pieštas koplyčios eskizas (1927 m.)

Naujienos iš interneto