Jūros bangų kviečiami

IMGP9406

IMGP9391

IMGP9389

Ankstų birželio 11 dienos rytą UAB „Trakų autobusai“ ištaigus autobusas SETRA sulaukia savo vienos dienos gyventojų: Lentvario pradinės mokyklos dieninės sporto – meninės stovyklos 41 moksleivio  (daugiausiai iš socialiai remtinų šeimų) bei juos lydinčių mokytojų, susiruošusių  keliauti  į Palangą.
Lentvaris, Vievis, Elektrėnai, Kaunas,… Klaipėda, Palanga. Kelią lydi vasara pasipuošusi gamta: pakely susimąstę baltakamieniai beržai, žaliaskarės pušys, liepos, maitinti žmogų besikelią rugių, kviečių laukai ir išsiblaškyti neleidžią … reklaminiai skydai bei vaikų klegesys, apipintas stovyklos įspūdžiais. Regis, dar skamba stovyklos atidaryme dainuota lietuvių liaudies daina „Išėjo tėvelis į mišką“, braidžiota Lentvario ežero pakrantėmis, žaisti sportiniai žaidimai, kartu su Lentvario rusų mokymo  kalba  „Versmės“ gimnazijos mokiniais lenktyniauta bėgimo trasose, ieškotas ir rastas paslėptas žodis „Sveiki“ pagal žemėlapyje nužymėtas vietas, plaukta laivu Galvės ežeru ir grožėtasi skaidriu lyg krištolas jo vandeniu, pasakiška pakrančių augmenija, Užutrakio dvaro, Trakų pilies siluetais, kreida piešta ant asfalto pagal temą „Mano mintys – tau, Tėvyne“…
Ir štai pirmoji stotelė …Jauki pakelės kavinė „170,6” pakvietė užkąsti. Pasigrožėta tvenkinuku apsupta „negyvenamąja sala“ ir sulipus į autobusą pasiskaičiuota, ar kas  kur nedingo, traukta tiesiu lyg strėlė keliu pirmyn, pirmyn į Palangą.
Kilometrai vijo kilometrus, vis labiau artindami prie ilgai lauktos jūros. Prie Nemersetos jau  pradėta skanduoti: „Pa-lan-ga, Pa-lan-ga,  Pa-lan-ga…“. Regis, ir autobuso ratai suktis dažniau pradėjo.
Ir štai ji – Palanga, pasitikusi Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios bokštais…Grupelėmis po kelis lydint mokytojams traukta prie jūros žymiąja J.Basanavičiaus gatve (garsios, nuo kojų „numušančios“, muzikos dar nebuvo: mat ankstus rytas!), neilgam sustota prie įspūdingos Nijolės Gaigalaitės  dekoratyvinės skulptūros liaudies padavimų tema „Jūratė ir Kastytis“, prisiminti Maironio baladės žodžiai: „Saulutė leidžias vakaruos;/Skubėk namo, skubėk, Kastyti!/Matutė laukus nekantruos:/Jai nusibos besižvalgyti/Į besiūbuojančias marias/Ir vėjo ištemptas bures“.
Ir pirmyn – prie gintarinės jūros. Šį kartą  jos vanduo nešildė, matyt, todėl, kad melsvos jūros bangų nešildė ir saulė: jai, kaitriai,  debesys neleido pasirodyti. Ką gi, gamta yra gamta ir jos nepakoreguosi. Bet  šlapias smėlis leido pasireikšti vaikų išmonei. Dygo Lietuvos didybė: jos pilys. Aukščiausią, beveik gero pusmetrio aukščio,  lentvariškių „suręstą“, supo kelios daug žemesnės.  Tačiau… negailestinga, nelaiku atskubėjusi, jūros banga nušlavė statinius, bet juos  pakeitė vaikų ranka išraityti užrašai: GEDIMINAS, KĘSTUTIS…
Aplankytas ir Birutės kalnas bei 1965 metais pastatyta Konstancijos Petrikaitės-Tulienės skulptūra „Tau, Birute“. Prisiminta legenda apie Birutę, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio žmoną, Vytauto motiną.
Na o kaipgi nepamatysi Mykolo Tiškevičiaus valdose esančio dabartinio Gintaro muziejaus. O juk Tiškevičių palikuonis Vladislovas Tiškevičius ilsisi Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje… Štai kokios istorinės sąsajos!
Deja, diena ne tokia jau ir ilga, o dar namus pasiekti reikia. Nenoriai lipta į autobusą, atvežusį atgal į savąją Palangą – Lentvarį!.
Kelionės gal ir nebūtų buvę, jei ne mokyklos direktorės Onos Ramanauskienės, koordinatorių direktorės pavaduotojos ugdymui Laimos Blaščinskienės ir socialinės pedagogės Editos Stražnickienės parengtas socializacijos projektas „Dobiliukai-2014” (šįmet jau keturioliktas), Jų dėka Trakų savivaldybė projektui skyrė 2000 Lt, kuriems, be abejo,  reikėjo rasti priedų. Kaip visada, padėjo rėmėjai: vaikai taria nuoširdų ačiū jiems.

Alfonsas KAIRYS

Naujienos iš interneto