Gyventojams lengviau teikti prašymus „Sodrai“

Nuo šiol teikiant elektroninius prašymus pensijoms ir pašalpoms jų nereikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Prašymų teikimas tampa paprastesnis ir patogesnis. Tai galima padaryti tiesiog prisijungus prie Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos (EGAS), adresu www.sodra.lt/gyventojams.
Kvalifikuoto elektroninio parašo nereikės internetu teikiant prašymą skirti šių rūšių pensiją: senatvės, netekto darbingumo, išankstinės senatvės, našlių, našlaičių, nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją, valstybinę našlių ir našlaičių, taip pat kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas.
Be to, kvalifikuoto parašo nereikės teikiant prašymą skirti ligos pašalpą dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, skirti išmoką apdraustajam mirus, skirti netekto darbingumo vienkartinę, periodinę kompensaciją dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos.
Atkreipiame dėmesį, kad individuali apdraustųjų socialiniu draudimu įskaita tvarkoma nuo 1994 metų, todėl joje nėra duomenų apie iki šios datos asmens įgytą stažą ir turėtą uždarbį. Šiuos duomenis patvirtinantys dokumentai yra būtini skiriant socialinio draudimo išmokas. Pristatyti juos reikės, prašant skirti socialinio draudimo pensijas.
Tačiau geriau nelaukti senatvės pensijos sukakties dienos ir reikiamus dokumentus atnešti į teritorinį „Sodros“ skyrių jau šiandien. Tai svarbu todėl, kad nemažai įmonių ar įstaigų bankrutuoja, keičia savo statusą bei pavadinimą ir su kiekvienais metais vis sunkiau surasti reikiamus dokumentus.
Į „Sodros“ skyrių reikia atnešti:
• darbo knygelę arba darbdavių ar valstybinių archyvų sistemos įstaigų išduotus dokumentus, liudijančius iki 1993 metų gruodžio 31 dienos įgytą socialinio pensijų draudimo (darbo) stažą;
• darbdavių ar valstybinių archyvų sistemos įstaigų išduotas pažymas apie per 1984-1993 metų laikotarpį gautas pajamas.
Atnešant prašomus dokumentus, reikės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, tapatybės kortelę, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvoje), valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą (jei tokį turite).
Dokumentų „Sodrai“ pateikti nereikia, jeigu jau esate senatvės pensininkas arba pradėjote dirbti nuo 1995 metų sausio 1 dienos.
Į papildomus klausimus telefonu atsakys „Sodros“ informacijos centro konsultantai, kuriems galima paskambinti numeriu 1883 arba (+370)5 250-0883.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

Naujienos iš interneto