ES skiria naują paramą Ukrainai

Europos Komisija šiandien patvirtino specialų paramos Ukrainai paketą, kurio vertė – 365 mln. eurų. Parama skiriama reformoms šiose srityse: kova su korupcija, viešasis administravimas, rinkimų teisės aktų ir teisingumo sistemos reformos. Pirmosios išmokos bus skiriamos Europos Komisijai ir Ukrainos vyriausybei pasirašius finansavimo susitarimą.

Daugiau informacijos (anglų kalba): http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-501_en.htm

Europos Sąjunga skiria 23 mln. EUR paramą žemės ūkio produktams populiarinti pačioje ES ir trečiosiose šalyse

Europos Komisija patvirtino 20 programų, skirtų žemės ūkio produktams populiarinti Europos Sąjungoje ir trečiosiose šalyse. Bendras programų, kurių dauguma bus vykdomos trejus metus, biudžetas yra 46,5 mln. EUR – iš jų 23,3 mln. EUR skyrė ES. Atrinktos programos taikomos įvairių kategorijų produktams, pavyzdžiui, kokybiškiems produktams (saugomoms kilmės vietos nuorodoms, saugomoms geografinėms nuorodoms ir garantuotiems tradiciniams gaminiams), ekologiškiems produktams, šviežiems vaisiams ir daržovėms, vynui, pienui ir pieno produktams, gėlėms, perdirbtiems vaisiams ir daržovėms, apdorotiems grūdams ir ryžiams, kiaušinių ženklinimui ir skirtingų produktų kategorijų deriniams.Trečiosios šalys ir regionai, kuriems skiriama parama, yra Šiaurės Amerika, Rusija, Kinija, Artimieji Rytai, Pietryčių Azija, Indija, Lotynų Amerika, Norvegija, Azerbaidžanas, Baltarusija ir Turkija.

Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/lietuva/ziniasklaidai/29042014_parama_zemes_ukiui_lt.htm

OLAF 2013 metais: didesnės tiriamojo darbo apimtys, trumpesnė tyrimų trukmė, daugiau rezultatų ES mokesčių mokėtojams

2013 m. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) sėkmingai stiprino kovą su sukčiavimu visoje Europoje. Piliečiai ir institucijos pateikė kaip niekad daug tyrimams galimai naudingos informacijos. OLAF baigė rekordiškai daug tyrimų, sykiu sumažindama bendrą tyrimų trukmę, ir pateikė daugiau rekomendacijų nei per pastaruosius penkerius metus. OLAF rekomendavo į ES biudžetą susigrąžinti 402,8 mln. EUR, kurie galės būti panaudoti kitiems projektams finansuoti ir sumažins ES mokesčių mokėtojų naštą. Šie puikūs rezultatai rodo, kad OLAF veikia vis efektyviau, ir Europos piliečiai nuolat gali matyti jos darbo vaisius.

Daugiau informacijos: http://wcmcom-ec-europa-eu-wip.wcm3vue.cec.eu.int:8080/lietuva/ziniasklaidai/29042014_olaf_lt.htm

Šiuos ir kitus pranešimus galite rasti internete adresu:

http://europa.eu/press_room/index_en.htm

http://europa.eu/rapid/recentPressReleasesAction.do?guiLanguage=en&hits=500

Spaudos ir informacijos skyrius

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

Gedimino pr. 16, LT-01103 Vilnius

Tel: +370 5 2313186

Fax: +370 5 2313192

Naujienos iš interneto