TS-LKD Moterų bendruomenė Europai išsiuntė žinią, kad rūpinasi regiono saugumu

Šeštadienį į 20-mečio minėjimą susirinkusios Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Moterų bendruomenės narės priėmė rezoliuciją „Dėl Lietuvos nacionalinio saugumo ir grėsmės taikai Europoje“.

Rezoliucijoje, be kitų reikšmingų įžvalgų, Europos Sąjunga pakviesta santykiuose su Kremliumi kalbėti vienu balsu ir nekartoti XX a. klaidos, kada pataikavimas revizionistiniam agresoriui ilgainiui lėmė karą visame Senajame žemyne, ir visomis politinėmis bei ekonominėmis priemonėmis atgrasinti Rusiją nuo ekspansijos kaimynystėje, taip pat sudaryti galimybes Rytų Europos valstybėms savo laisva valia žengti tolesnės eurointegracijos keliu. Primintas Lietuvos parlamentinių partijų įsipareigojimas ir būtinybė laikytis pasirašyto Prezidentės inicijuoto užsienio, saugumo ir gynybos politikos susitarimo ir siekti palaipsniui per penkerius metus padidinti finansavimą krašto apsaugai iki 2 proc. bendrojo vidaus produkto.

Rezoliucijos tekstas gimė po karštų diskusijų konferencijoje „Moterys ir nacionalinis saugumas“, kurioje dalyvavo iškilios viešnios: ElisabethMotschmann iš Vokietijos Bundestago, Suomijos Parlamento narė PiaKauma. Pranešimus skaitė žinomos Lietuvos žiniasklaidos, socialinių mokslų atstovės, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnės.

„Dėkoju iš visos Lietuvos: Telšių, Mažeikių, Šiaulių, Panevėžio, Širvintų, Biržų, Kauno, Vilniaus atvykusioms TS-LKD Moterų bendruomenės narėms, visoms mielosioms „Bitėms“, su kuriomis minėjome savo organizacijos įkūrimo dvidešimtmetį“, –padėką viešai išsakė Moterų bendruomenės pirmininkė Vilija Aleknaitė-Abramikienė.

TS-LKD moterų bendruomenė „Bitės“

su pasididžiavimu prisimindama nuoseklias ir vaisingas TS-LKD pastangas Lietuvai įsitvirtinant ES ir NATO, taip pat siekiant valstybės energetinio saugumo ir juo grindžiamos ekonominės pažangos;

pažymėdama, jog besitęsiant Rusijos agresijai prieš Ukrainą, brutalia jėga perbraižant Europos valstybių sienas ir Kremliui demonstruojant karinę jėgą Baltijos valstybių pašonėje tvirta TS-LKD pozicija turi ypatingos reikšmės Lietuvos valstybei ir jos piliečiams;

sveikindama 2014 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos Seime atstovaujamų politinių partijų pasirašytą susitarimą „Dėl 2014-2020 metų Lietuvos Respublikos užsienio, saugumo ir gynybos politikos strateginių gairių“;

suprasdama, jog Lietuvos energetinė priklausomybė nuo Rusijos, kuri naudoja energetiką kaip politinio spaudimo ir kaimyninių valstybių ekonomikų žlugdymo įrankį, kelia realią grėsmę Lietuvos saugumui, todėl Lietuvos kaip galima greitesnė integracija į Vakarų Europos energetines sistemas yra gyvybiškai svarbi;

matydama Rusijos prieš Lietuvą vykdomą atvirą informacinį ir propagandinį karą, kuriuo siekiama diskredituoti Lietuvos valstybę, klaidinti jos visuomenę, perrašyti istoriją ,o taip pat supriešinti dalį piliečių su nacionaliniais valstybės interesais ir suprasdama kylančią grėsmę valstybės raidai ir demokratijai;

konstatuoja, kad revizionistinė Rusijos politika bei agresija Ukrainoje, okupuojant Krymą, šiurkščiai ir iš esmės pažeidžia Jungtinių Tautų Chartiją, Helsinkio Baigiamojo akto nuostatas, 1994 m. gruodžio 5 d. Budapešto memorandumu Rusijos prisiimtus įsipareigojimus bei kitus daugiašalius ir dvišalius susitarimus, todėl kelia grėsmę Europos ir viso pasaulio saugumo architektūrai;

ragina Lietuvos Respublikos Vyriausybę imtis visų priemonių, kad Jungtinėse Tautose, NATO, Europos Taryboje, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje būtų ir toliau pripažįstami bei ginami Ukrainos suvereniteto, teritorinio vientisumo ir sienų neliečiamybės principai, o Rusijos neteisėti veiksmai ir tolesnis separatizmo skatinimas Ukrainoje bei kitose Rytų Europos valstybėse sulauktų vieningo demokratinių valstybių bendruomenės pasipriešinimo;

kviečia Europos Sąjungą santykiuose su Kremliumi kalbėti vienu balsu ir nekartoti XX a. klaidos, kada pataikavimas revizionistiniam agresoriui ilgainiui lėmė karą visame Senajame žemyne, ir visomis politinėmis bei ekonominėmis priemonėmis atgrasinti Rusiją nuo ekspansijos kaimynystėje, taip pat sudaryti galimybes Rytų Europos valstybėms savo laisva valia žengti tolesnės eurointegracijos keliu;

pabrėžia Lietuvos parlamentinių partijų įsipareigojimą ir būtinybę laikytis pasirašyto Prezidentės inicijuoto užsienio, saugumo ir gynybos politikos susitarimo ir siekti palaipsniui per penkerius metus padidinti finansavimą krašto apsaugai iki 2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP);

yra įsitikinusi, jog didesnis NATO karinių pajėgų matomumas ir jų dislokavimas Baltijos valstybėse būtų savalaikė ir tinkama Rusijos atgrasymo priemonė ir žymiai prisidėtų ne tik prie mūsų regiono, bet ir visos Europos saugumo;

ragina parlamentines partijas išlaikyti tęstinumą ir laiku įgyvendinti pradėtus šalies energetinę nepriklausomybę stiprinančius ir konkurencingumą didinančius strateginius energetikos projektus;

smerkia politikų bandymus diskredituoti Lietuvos valstybę ir strategiškai svarbius jos energetikos  projektus ar skaldyti visuomenę organizuojant klaidinančius ir galimai Konstitucijai prieštaraujančius referendumus, kurie yra naudingi tiktai Lietuvai nedraugiškoms jėgoms, siekiančioms destabilizuoti padėtį mūsų šalyje;

siūlo TS-LKD frakcijai Seime imtis iniciatyvos tobulinti teisinę bazę, kad būtų užkirstas kelias dezinformacijos skleidimui ir nesantaikos kurstymui, o tiems, kas prie to prisideda, būtų taikoma reali teisinė atsakomybė;

primena objektyvaus visuomenės informavimo svarbą ir ragina Seimą bei Vyriausybę skirti reikiamą dėmesį, kad būtų užtikrintas pakankamas nacionalinio transliuotojo finansavimas šiai pareigai vykdyti;

pabrėžia būtinybę visomis išgalėmis ir turimomis priemonėmis skatinti kuo glaudesnę pilietinę visuomenės santalką, kuri yra nacionalinio saugumo ir valstybingumo išsaugojimo garantas.

 konf.1

TS-LKD moterų bendruomenės „Bitės“ pirmininkė  Vilija Aleknaitė-Abramikienė