„Balsų pardavimas mokyklose – egzistuojanti problema“

Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS), vienintelė Lietuvoje, mokinių savivaldas vienijanti asociacija, reaguodama į moksleivių skundus apie netinkamą rinkiminę veiklą, balsų pirkimą bendrojo lavinimo mokyklose ir nepritardama nešvariems rinkimams, skelbia kampaniją „Renkuosi pats!”, kuri padės išvengti tokių situacijų ir neigiamos įtakos jaunajai kartai.

Skatindama moksleivių pilietiškumą, sąmoningumą, sąžiningumą ir atsakomybę, ugdydama demokratiškus principus, LMS skelbia moksleiviams, kad jų balsas rinkimuose – svarbus ir negali būti parduodamas, o bet kokie nusižengimai, vykdant įvairias politines veiklas, turi būti fiksuojami ir nagrinėjami. Bendradarbiaudama su pilietine iniciatyva „Baltosios pirštinės“, mokinių interesams atstovaujanti LMS, stebi mokyklose vykdomą politinę veiklą, fiksuoja nusižengimus, apie juos informuoja už tokių atvejų nagrinėjimą atsakingas institucijas.

Kompanijoje numatomos ir kitos veiklos, pradedant idėjos viešinimu, pasitelkus dalomąją medžiagą, plakatus ir socialinių tinklų erdvę, vėliau, atsižvelgus į jaunimo komentarus ir atsiliepimus apie esamą padėtį bendrojo lavinimo mokyklose, bus parengta ir išplatina nuomonė, ne tik atskleidžianti problemos svarbą, bet ir pateikianti realius pavyzdžius, kurie smukdo demokratines vertybes mokyklose. Apie šią kampaniją informacija nuolat siunčiama visoms Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloms, skatinant moksleivius prisijungti kuriant demokratiškų ir „švarių“ rinkimų aplinką, taip pat ir Vyriausiajai rinkimų komisijai.

Pagrindinis uždavinys – įdiegti patikimą sistemą, kad moksleiviai galėtų pranešti apie pažeidimus savo mokykloje, mieste ar rajone. Nors rinkimų dieną budės „Baltųjų pirštinių“, kartu su jais ir LMS savanoriai, tačiau svarbu stebėti ir priešrinkiminį laikotarpį, kada kyla didžiulė grėsmė, kurią įrodo ir dabartinė situacija – moksleivių balsai, kuriais jie palaiko vieną ar kitą kandidatą, renkami netinkamais būdais.

LMS kampanija „Renkuosi pats!” bus vykdoma iki pat Europos parlamento rinkimų (gegužės 25 d.). Apie nusiskundimus mokyklose galima pranešti el. paštu:

ne.korupcijai@moksleiviai.lt