„Dainuokite praeitį. Įkvėpkite dabartį. Stiprinkite ateitį.“

Šiandien 2014 m. kovo 25 d.  Vilniaus Viršuliškių mokykloje (Viršuliškių g. 7, Vilnius) įvyko moksleivių dainų festivalis „Dainos iš tremties“, skirtas paminėti 1949 metų kovo 25–28 d. vykusio masinio Lietuvos gyventojų trėmimo 65-ąsias metines. Okupantų ir vietinių kolaborantų vykdyta operacija „Bangų muša“ („Priboj“) buvo didžiausia masinių trėmimų akcija Baltijos valstybėse. Jos metu per kelias dienas buvo ištremta daugiau nei 100 000 žmonių, vien iš Lietuvos apie 32 000 žmonių.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė festivalio dalyviams atsiųstame sveikinime padėkojo už dainomis atgaivinamą vertingą atmintį ir paragino didžiuotis, kad esame tvirtos ir nepalaužiamos tautos sūnūs ir dukros. „Dainuokite praeitį. Įkvėpkite dabartį. Stiprinkite ateitį“, rašo Prezidentė savo sveikinime.

Paminėti šią skaudžią sukaktį, puoselėti istorinę atmintį ir pagerbti represijų aukas į dainų festivalį atvyko vyresniųjų klasių moksleiviai iš 20 Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigų: Vilniaus, Kauno, Alytaus, Utenos, Prienų ir Trakų rajonų. Mokiniai dainavo tremtinių dainas. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti iniciatyva panašūs renginiai, skirti prisiminti masinius trėmimus, vyksta visoje Lietuvoje: Varėnoje ir Kuršėnuose moksleiviai renkasi į regioninius dainų festivalius, kitose Lietuvos mokyklose vyksta filmų tremties tematika peržiūros, susitikimai su tremtiniais ir politiniais kaliniais bei kitos mokyklinės iniciatyvos. Visų renginių sąrašas pridedamas.

Ruošdamiesi festivaliui mokiniai domėjosi tremtyje skambėjusiomis dainomis bei tremtinių, dainavusių šias dainas, gyvenimo istorijomis. Organizatoriai tikisi, kad mokinių pasirengimas ir dalyvavimas festivalyje ne tik atskleis meninius gebėjimus, bet bus gyva istorijos pamoka apie Lietuvos gyventojų tremtį, sąlygas, kuriose žmonės turėjo išgyventi, tarpusavio santykius bei viltis ir svajones. Ruošiantis dainų festivaliui buvo mezgamas kartų ryšys tarp išgyvenusiųjų tremties sąlygomis ir jaunosios kartos.

Festivalyje dalyvavo politinių kalinių ir tremtinių organizacijų vadovai, Seimo nariai, Švietimo ir mokslo ministerijos vadovai.

Festivalio „Dainos iš tremties“ iniciatoriai ir organizatoriai yra Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti ir Viršuliškių  mokyklos Tolerancijos ugdymo centras.

Kovo 24–28 d.  Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigose vyksta renginiai (susitikimai su tremtiniais ir politiniais kaliniais, filmų peržiūros ir aptarimai, integruotos pamokos ir mokinių darbų parodos tremties tema), skirti priminti prieš 65 metus įvykusią trėmimų operaciją „Priboj“ („Bangų mūša“), prasidėjusią 1949 m. kovo 25 dieną.

Į Tarptautinės komisijos pasiūlytą iniciatyvą, paminėti šią skaudžią datą, atsiliepė mokyklos, kuriose veikia Tolerancijos ugdymo centrai.

Informacija apie mokyklų organizuojamas veiklas:

Alytus

Kovo 27 d. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje organizuojamas susitikimas su Alytaus miesto politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovais prisiminti ir paminėti 1949 m. trėmimus.

Druskininkai

Kovo 25 d. Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje vyks susitikimas su politiniu kaliniu A. Juška ir jo prisiminimų knygos ,,Iš nebūties sugrįžęs“ pristatymas.  Dalyvaus 8–10  klasių mokiniai.

Kovo 25–27 d. Druskininkų tremties ir rezistencijos muziejuje bus vedamos netradicinės istorijos pamokos. Vyks filmų „Gyveno senelis ir bobutė“, „Ledo vaikai“ peržiūros.

Kaunas

Kauno Veršvų vidurinėje mokykloje organizuojamos atviros pamokos tremties tema. Bendradarbiaujant su Kauno miesto tremties ir rezistencijos muziejaus darbuotojais, mokykloje atidaroma paroda „Vaikai tremtyje“.

Kovo 25–29 d. Kauno šv. Pranciškaus mokykloje vyks integruotos istorijos ir lietuvių kalbos pamokos „Pažįstu praeitį – kuriu ateitį”. Pamokose bus naudojama mokyklos bendruomenės surinkta medžiaga apie mokyklos mikro rajone gyvenančius tremtinius, jų patirtus išgyvenimus. Vyks filmo „Ledo vaikai“  peržiūra ir aptarimas. 8–12 klasių mokiniai dalyvaus Kauno tremties ir rezistencijos muziejaus edukacinėje programoje „Tremtinių ir politinių kalinių išgyvenimai“.

Kėdainiai

Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinėje mokykloje vyks filmo „Gyveno senelis ir bobutė“ peržiūra ir aptarimas. Apie žmonių išgyvenimus tremtyje vyks skaitymai mokyklos informaciniame centre „Ešelonai į rytus…“ Vyks integruota istorijos ir pilietinio ugdymo pamoka „Tremties vaikai“ bei lietuvių kalbos pamoka „Kas tremtiniams buvo Lietuva?“

Kovo 26–28 d. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje vyks integruotos istorijos ir lietuvių kalbos pamokos,  bus organizuojama diskusija mokiniams „Ar gali istorija pasikartoti?“.

Kovo 27 d. Kėdainių r. Akademijos gimnazijoje organizuojamas renginys „Tremtinių literatūra“.

Kovo 26 d. Kėdainių Daugiakultūriame centre vyks renginys „Vilties galia“. Renginyje dalyvaus Kėdainių rajone esančių Tolerancijos ugdymo centrų mokiniai: Šėtos, Akademijos, Krakių M. Katkaus, Kėdainių šviesiosios gimnazijų ir Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos mokiniai

Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijoje 6–10 klasių mokiniams organizuojamas rašinių konkursas „Laiškas iš tremties negrįžusiems“.

Klaipėda

Kovo 24–28 d. Klaipėdos Gedminų pagrindinėje mokykloje vyks „Gerumo savaitė“, kurios metu bus organizuojamos pamokos, skirtos praeičiai, istorijai, tautai.

Kovo 23 d. Klaipėdos r. Lapių pagrindinės mokyklos mokytojai ir mokiniai dalyvavo Gargžduose vykusiame tremtinių minėjime.  Mokiniai atliko literatūrinę kompoziciją „Lagaminas“.

Panevėžys

Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos mokiniai dalyvauja filmo „Ekskursantė“ peržiūroje. Visose klasėse organizuojamas filmo aptarimas.

Kovo 26–27 d. Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijoje veiks dokumentų, atsiminimų, straipsnių tremties tema paroda. Vyks integruotos lietuvių kalbos ir istorijos pamokos „Bangų mūša. Kas tai?“.

Kovo 21–28 d. Panevėžio M. Rimkevičaitės technologinėje mokykloje integruotų lietuvių kalbos ir istorijos pamokų ciklas „Žmogaus/kūrėjo dramatiškas likimas „dūžtančių formų“ pasaulyje“, skirtas Lietuvos istorijos ir kultūros gilesniam pažinimui.

Kovo 27 d. Panevėžio Rožyno progimnazijos mokiniai dalyvaus Panevėžio sąjūdžio ir tremties muziejuje susitikime su tremtiniais

Palanga

Kovo 28 d. Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje vyks 5–8 klasių mokiniams pamoka – susitikimas  su tremtine Vida Galdikiene.

Kovo 27 d. 11 val. Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo kurorto verslo skyriuje Palangoje vyks renginys, skirtas tremties temai

Raseinių r.

Raseinių r. Ariogalos gimnazija vyks renginys – susitikimas su tremtiniu ir filmo apie trėmimus peržiūra.

Telšiai

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos bendruomenė dalyvaus renginyje, kuris vyks Telšių parodų salėje.  Ateitininkų organizacijos atstovai pristatys meninį vaizdelį apie tremtį, mokyklų ansambliai atliks tremties dainas, gimnazistai skaitys eiles, dainuos tremtinių choras

Kovo 24–25 d. Telšių Žemaitės dramos teatro spektaklis apie pokario ir tremties laikotarpį „Muotinuoms, babūniems, ciuociems  ir mergelkuoms“.

Utena

Utenos Krašuonos pagrindinėje mokykloje filmų „Gyveno senelis ir bobutė“ bei „Trispalvis“ peržiūros ir aptarimas.

Vilnius

Kovo 25–28 d. Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijoje 5 ir 10 klasių mokiniai susipažins su  filmu „Ledo vaikai“. Vyks filmo aptarimas klasėse.

Kovo 25 d. Vilniaus „Ryto“ progimnazijoje vyks mokinių susitikimas su Misija Sibiras 2013‘ dalyviais. Bus atidaryta paroda apie 2013 metų Misija Sibiras ekspediciją.

Visaginas

Kovo 24 d. Visagino Draugystės vidurinė mokykla atvira pilietiškumo pamoka 5–8 klasėse, vyks susitikimas su buvusio tremtinio dukra – mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, kuri papasakos mokiniams apie tremtinių gyvenimą, bus rodomos dokumentinio filmo „Ledo vaikai“ ištraukos.

Daugiau informacijos apie renginį Jums maloniai suteiks:

Ronaldas Račinskas (8-698-42330)

Ingrida Vilkienė (8-618-47475)