APIE VASARIO 16-TĄ PASAKOJA KRONIKOS NUOTRAUKOS

Po mišių Parapijos namuose vyko,lyginant su kitais metais,įtaigiausias koncertas,kuriame tarp kitų kolektyvų patriotiškai  pasirodė  ir Lentvario tremtinių choras,pradžiai sugiedojęs Valstybės himną
Po mišių Parapijos namuose vyko,lyginant su kitais metais,įtaigiausias koncertas,kuriame tarp kitų kolektyvų patriotiškai pasirodė ir Lentvario tremtinių choras, pradžiai sugiedojęs Valstybės himną

 

Šv. Mišias aukojo ir neeilinį pamokslą pasakė Parapijos klebonas Gintaras Petronis. Pamoksle parapijonims ir visai Lietuvai priminta,jog laisvas pilietis bus tadop,kai savo širdyje apgyvendins Dievą  ir Tėvynę,o ne melą,daiktą ir pinigą
Šv. Mišias aukojo ir neeilinį pamokslą pasakė Parapijos klebonas Gintaras Petronis. Pamoksle parapijoms ir visai Lietuvai priminta,jog laisvas pilietis bus tada,kai savo širdyje apgyvendins Dievą ir Tėvynę,o ne melą,daiktą ir pinigą

 

Šv. mišiose dalyvavo seniūnas Vytas Rukšėnas su žmona
Šv. mišiose dalyvavo seniūnas Vytas Rukšėnas su žmona

 

Lentvariečiai susipažino su Lentvario kultūros namų direktorę Olga Ochmaniene
Lentvariečiai susipažino su Lentvario kultūros namų direktorę Olga Ochmanienę

 

Naujienos iš interneto