Pasipiktinimas dėl Lentvaryje esančios Bažnyčios gatvės renovacijos darbų

Į „Klevų alėjos“ redakciją kreipėsi Lentvaryje esančios Bažnyčios gatvės gyventojai, kurie piktinosi dėl nekokybiškai atliekamų remonto darbų. Buvo pranešta, jog gatvėje negerai sudėtos trinkelės, jos kliba, kelio asfaltas trupa, bordiūrai suversti prie pat daugiabučių.

Kadangi žemiau spausdiname iš savivaldybės gautą medžiagą, redakcija paskambino į Lentvario miesto seniūniją ir pasiteiravo seniūno pavaduotojos Anželikos Vunš apie esamą padėtį. Pastaroji informavo, jog tiek Bažnyčios, tiek Lauko ir Geležinkelio gatvių rekonstrukcijos darbai vis dar vyksta ir nėra baigti, kas ir lemia esamas problemas. 2013 metų Rugpjūčio 7 dieną įvyko susitikimas su rangovais, buvo aptartos iškilusios problemos, jų šalinimo būdai. Taip pat vyko susitikimas ir su šių gatvių gyventojais, buvo įsiklausoma į jų nuomonę, pastabas.

Seniūno pavaduotoja kvietė visus susirūpinusius dėl vykdomų renovacijos darbų ateiti ir susipažinti su visa projektų medžiaga, su kuria bus supažindintas kiekvienas tuo besidomintis žmogus. Paklausta apie numatytą renovacijos darbų pabaigą, Anželika Vunš atsakė, jog darbus numatyta baigti iki šių metų lapkričio mėnesio.

Kalbėjosi Robertas Stanevičius

Aptarti Lentvaryje įgyvendinamų projektų darbai

Lentvario seniūnijoje surengtas pasitarimas spręsti aktualiausioms problemoms, įgyvendinant Bevardžio ežero ekologinės būklės gerinimo bei miesto pietinės dalies – Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelio gatvių rekonstrukcijos projektus.

Pasitarime dalyvavo Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorė Asta Kandratavičienė, Lentvario seniūnas Vytas Rukšėnas, seniūnijos darbuotojai, savivaldybės specialistai, rangos darbus atliekančių įmonių atstovai.

Bevardis ežeras, telkšantis Lentvario miesto centre, yra labai svarbus vietovės ekologinis ir ekorekreacinis objektas. Tačiau tyrimai rodo, kad jo dugne yra susikaupę dideli kiekiai naftos produktais užteršto dumblo, ežeras užžėlęs menkaverčiais sąžalynais. Išvalius ežerą, bus pašalinti slūgsantys teršalai, sutvarkyta chaotiška augmenija, pagerinta ežero ekosistemos būklė.

Vykdant projektą nutarta jį pakoreguoti, nes nebuvo numatyta įrengti pralaidą. Pasitarime nutarta kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl papildomų lėšų skyrimo. Pasitarimo dalyvių nuomone, neįsirengus pralaidos, ežero valymai darbai nebus tiek efektyvūs, kaip planuojama. Nemažą rūpestį kelia ir ežero dumblo užterštumas. Pradėjus kelti dumblą į viršų, bus atlikti specialūs jo sudėties tyrimai.

Aptartos ir projekto „Lentvario miesto pietinės dalies (Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelio) gatvių rekonstravimas“ įgyvendinimo problemos.

Po senųjų elektros tiekimo stulpų šalinimo Bažnyčios gatvėje toliau bus tęsiami lietaus nuotekų tinklų tiesimo darbai. Geležinkelio gatvėje UAB „Prienų energija“ tęs šiluminių trasų renovacijos darbus, todėl šioje gatvėje bus ribojamas eismas. Taip pat pasitarimo metu buvo aptarti ir dangų atstatymo, vandens šalinimo bei mažosios architektūros derinimo klausimai.

Sigita NEMEIKAITĖ,

Trakų rajono savivaldybės viešųjų ryšių specialistė

Naujienos iš interneto