Lietuva – 15 metų Europos Sąjungoje

www.lrt.lt nuotr.

Šiandien sukanka 15 metų, kai Lietuva, taip pat Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Malta, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija įstojo į Europos Sąjungą.

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris šia proga sakė: 2004 m. sprendimas priimti 10 Europos šalių buvo svarbus įvykis mūsų žemynui ir svarbi akimirka istorijoje. Vidurio ir Rytų Europos šalių įstojimas ir jų žmonių drąsa rengiantis tam įstojimui padėjo mums suderinti savo žemyno geografiją su jo istorija. Šiandien tebesu entuziastingas plėtros šalininkas.

Tam, kad Lietuva ir kitos prisijungusios prie Europos Sąjungos valstybės pasiektų Europos Sąjungos ekonomikos augimo ir pajamų vidurkį, Europos Sąjunga daug investavo, pasitelkdama Sanglaudos politikos priemones, o nuo 2014 m. – Investicijų planą Europai (dar vadinamą J.-C. Junckerio planu). Šios investicijos davė puikių rezultatų – ne tik dėl Europos Sąjungos finansavimo, bet ir dėl šių valstybių narių pastangų vykdyti reformas ir tapti patraukliomis vietomis investuoti, kurti įmones ir joms klestėti.

Nuo 2003 m. Lietuvos BVP vienam gyventojui padidėjo 31 procentiniu punktu, palyginti su ES vidurkiu. 2004–2020 m. Lietuvoje investuota 18,1 mlrd. EUR Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšų. Pagal J.-C. Junckerio planą nuo 2014 m. Lietuvoje mobilizuota 1,6 mln. EUR papildomų investicijų. ES struktūrinio finansavimo investicijos sudaro 2 849 EUR vienam Lietuvos piliečiui. ES finansavimas sanglaudos projektams Lietuvoje siekia iki 85 proc. jų vertės. Lietuva gavo 54,2 mln. EUR pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“.

Daugiau informacijos ir duomenis apie ES investicijas į atskiras valstybes, įstojusias į ES 2004 m., galima rasti ČIA.

 

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija