LENTVARIO LIETUVIŲ, LENKŲ, RUSŲ, VOKIEČIŲ, PRANCŪZŲ IR ŽYDŲ KAPUOSE

begėdis laikas

kelias plonas

ir ežeras klampus toksai

ant skuosto uodas jau raudonas

neduosiu kraujo jam visai

 

štai takas šliaužia į upelį

matyt ištroško manimi

staiga regiu kapuos mergelę

keliaujančiąją dangumi

 

pasai akmens suplyšę

laikas

kapuos ieškota aukso lyg

virš medžių rūkas skausmo draikės

nors teismui kryžiaus pasilik

 

ir drošiu užmarštin kaip rūdys

teisybė raumenis žudys

juokaus čia akmenys ir kliūtys

kai mano nusirengs mintis

 

gyvybės pievoj ganės karvė

trys ožkos beržą nuskanuos

šalia į pelkę leidos gervė

tarsi lėktuvas mylimos

 

nubausiu miesto abuojumą

kad jie kas buvo nežinau

užplėšęs nikotino dūmą

aš mūšių kryžkelę ganiau

 

Jonas Počepavičius

2008 08 15