Marija Puč: naujas politinis etapas – opozicijoje

Marija Puč, Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotoja

Š. m. gegužės mėn. tuometinei Trakų rajono savivaldybės merei Editai Rudelienei išėjus dirbti į LR Seimą, jos pavaduotojai Marijai Puč buvo pavesta laikinai eiti mero pareigas, kol bus išrinktas naujas rajono vadovas. Spalį vykusių rinkimų metu Trakų rajono savivaldybės meru išrinktas LR liberalų sąjūdžio atstovas Andrius Šatevičius, iki šiol ėjęs savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. Lapkričio 17 d., trečiadienį, po vykusio neeilinio Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdžio (nuotoliniu būdu) jis oficialiai prisiekė kaip naujasis rajono vadovas.

Lapkričio 16-ąją, antradienį, buvo paskutinė diena, kai Marija Puč laikinai ėjo savivaldybės mero pareigas. Dabar ji toliau atlieka vicemerės funkcijas.

Marija Puč Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotoja pirmą kartą tapo 2014 m. rugpjūčio 5 d., t. y. ji šias pareigas eina jau daugiau kaip 7-erius metus. Kitą savaitę numatomas savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu galbūt jau paaiškės, kas užims savivaldybės mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus ir pavaduotojo pareigas. „Trakų žemė“ uždavė Marijai PUČ keletą klausimų.

Gal galėtumėte paaiškinti, kaip atsitiko, kad pasibaigus spalio mėnesį vykusiems rinkimams, susidarė nauja valdančioji koalicija, kurią sudarys LR liberalų sąjūdis, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai ir visuomeninis rinkimų komitetas „Renkuosi ateitį“? Joje vietos nebeliko ilgamečiam partneriui – Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai.

Neturiu šiuo klausimu tvirtos savo nuomonės ir negaliu nurodyti priežasčių, kodėl taip atsitiko. Faktas yra toks, koks jis yra. Nuo šiol yra nauja valdančioji koalicija, kurią sudaro LR liberalų sąjūdis, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai ir visuomeninis rinkimų komitetas „Renkuosi ateitį“. Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjunga ir jos atstovai lieka opozicijoje, tačiau ir toliau sąžiningai bei oriai dirbsime Trakų rajono žmonių labui ir atstovausime jų interesams tiek, kiek leis mūsų kompetencijos.

Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotoja esate jau 7-erius metus. Gal galėtumėte papasakoti apie per tą laikotarpį įgyvendintus darbus?

7-eri metai savivaldoje – tai tikrai ilgas laiko tarpsnis. Jo metu buvo nuveikta tikrai daug labiau ir mažiau reikšmingų darbų mūsų rajono labui. Norėčiau įvardyti keletą iš paskutiniųjų, kurie yra labiausiai matomi ir apčiuopiami.

Vienas iš labiau reikšmingų projektų, tai – pažintis ir bendradarbiavimas su vienu iš mūsų miestų partneriu – Gižycko miestu (Lenkija). Užsimezgus glaudžiam bendradarbiavimui, teikėme ne vieną projektą į ES struktūrinių fondų programas. Įgyvendinus vieną iš tokių projektų 2019 m. buvo puikiai renovuota Trakų meno mokykla. Šiandien mūsų rajono vaikai gali džiaugtis puikiai įrengta erdve meniniams gebėjimas lavinti.

Po ilgų teisminių procesų nepasidavėme ir netrukus bus pradėtos naujos Trakų autobusų stoties statybos. Šis klausimas svarstomas ir nagrinėjamas nuo 2011 m., kai tuo metu kandidatavau į savivaldybės mero pareigas. Tuo metu buvo investuotojas, buvo atlikti įvairūs paruošiamieji darbai, parengtos mainų sutartys ir kt., tačiau prasidėjus teismų „maratonui“ negalėjome įgyvendinti šio projekto anksčiau. Šiandien jau turime kuo džiaugtis, nes matome pirmuosius rezultatus. Statybos įgauna pagreitį, nuo lapkričio 15 d. pradėjo funkcionuoti laikinoji Trakų miesto autobusų stotis, kuri įrengta Trakų miesto turgavietės teritorijoje esančioje transporto priemonių stovėjimo aikštelėje. Planuojama, kad iki 2023 m. kovo 1 d. duris atverti turėtų nauja, moderni Trakų miesto autobusų stotis.

Taip pat labai džiugu, kad išsisprendė viena aktualiausių Trakų rajono problemų – Lentvario geležinkelio pervažos rekonstrukcija. Apie ją kiekvienų rinkimų metu kalbėdavo kiekvienas politikas. Dabar darbai intensyviai vyksta ir judame užbaigimo link. Netrukus rajono gyventojai galės įvertinti ir džiaugtis pagerintomis eismo sąlygomis.

Be tokių svarbių ir pastebimų įgyvendintų / įgyvendinamų projektų, kasdien buvo dirbama kryptingai, tikslingai ir žmonių gerovei, kuriant erdves patogesniam ir gražesniam rajono gyventojų gyvenimui, renovuojant pastatus, asfaltuojant kelius, organizuojant renginius, bendradarbiaujant su bendruomenėmis ir kitomis organizacijomis.

O kokia situacija yra su rajono ugdymo įstaigomis? Pavyzdžiui, visoje Lietuvoje trūksta vietų norint patekti į darželius.

Trakų rajono savivaldybė – ne išimtis. Čia taip pat kai kuriose ugdymo įstaigose trūksta vietų darželiuose. Įvertinę situaciją dėl vietų trūkumo, nustatėme, kad apie 100 vaikų laukė eilėse patekti į darželius, todėl nusprendėme įsteigti grupes mokyklose ir įrengti modulinius darželius. Taip atsirado keletas papildomų grupių vaikams rajono darželiuose. Kai kuriose mokyklose įsteigėme ir ikimokyklines bei priešmokyklines grupes. Prie mokyklų buvo sutvarkytos ir vaikams pritaikytos aplinkos.

Vyksta statybų darbai ir rajono ugdymo įstaigose. Atnaujinamos ir renovuojamos mokyklos: statomos sporto salės, mokyklų priestatai, įrengiamos naujos klasės, laboratorijos moksleiviams ir kt. Kai kurios iš šių erdvių bus pritaikytos renginiams ir sporto varžyboms. Kai kurių objektų statybų darbai šiek tiek vėluoja, kadangi rinkoje susiformavo statybinių medžiagų trūkumas. Tačiau neabejoju, kad artimiausiu metu visi statybų darbai bus užbaigti ir moksleiviai galės džiaugtis atnaujintomis labiau šiuolaikiškomis erdvėmis.

Pabaigai norėtume pasiteirauti apie ateities planus

Pastaruosius metus, kai pusę jų laikinai ėjau savivaldybės mero pareigas, dirbau visiškai be atostogų, todėl artimiausiu metu planuoju atostogas, pailsėti, praleisti daugiau laiko su šeima ir artimaisiais. Artėja gražiausias metų laikas, stebuklų metas – šv. Kalėdos. Šiuo laikotarpiu norėčiau daugiau laiko paskirti apmąstymams, ramybei, tikėjimui ir stebuklo laukimui. Planuoju daugiau laiko skirti ir savo pomėgiams. Tikiuosi, turėsiu progą skirti gražų laiką sau ir sielos ramybei.

Ateityje ir toliau planuoju aktyviai dalyvauti visuomeniniame ir politiniame gyvenime. Atstovausiu gyventojų interesams kaip Trakų rajono savivaldybės tarybos narė. Nesu abejinga mūsų krašto žmonėms, tad ir toliau stengsiuosi kiek išgalėdama padėti spręsti jų problemas, rūpintis jų gerove.

Ko palinkėtumėte „Trakų žemės“ skaitytojams?

Visiems „Trakų žemės“ skaitytojams bei Trakų rajono gyventojams linkiu stiprios sveikatos, santarvės, laimės ir meilės savo artimiesiems, ypač šiuo nelengvu pandemijos laikotarpiu. Tegul kasdieną mus visus lydi optimizmas, gera nuotaika ir tikėjimas geresniu rytojumi.

Dėkojame už pokalbį. Linkime Jums sėkmės.

Kalbėjosi Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ,

Juozas VERCINKEVIČIUS

Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Naujienos iš interneto