Archyvų žyma: sveikinimas

Arkivysk. G. Grušas linki vilties kupinų šventų Velykų!

„Jėzus Kristus prisikėlė dėl mūsų – dėl mūsų išganymo, kad mes galėtume patirti nuodėmių atleidimą ir Jo gailestingumą. Tai yra – patirti Jo meilę ir Jo teikiamą ramybę. Per šias šventes siekime išlikti Dievo artume, vienytis maldoje ir priimti Jo teikiamą viltį. Linkiu kiekvienam iš Jūsų ir visiems – Vilties kupinų šventų Velykų“, – arkivyskupas Gintaras Grušas.

Tegul šv. Kalėdų šviesa ir šiluma užpildo Jūsų širdis!

Sveikinimas

NemeikaiteSigita

Miela Sigita, Visus savo gyvenimo metus atidavei Trakams, Trakų žiniasklaidai, garbingai dirbai („Spartuolio“) „Galvės“ redakcijoje, karjerą tęsei „Lietuvos ryto“ reportere, buvai aktyvi Sąjūdininke, o dabar esi Trakų r. savivaldybės atstovė spaudai ir pateiki įvairioms žiniasklaidos priemonėms Trakų rajono politinio, ekonominio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo vaizdą. Linkime gražaus jubiliejaus proga Tau ir Tavo šeimai gerų šviesių

Sveikiname

gelytes

  Nuoširdžiai sveikiname Trakų tarptautinio bendradarbiavimo tarp miestų komiteto „Trakų partnerystė“ narį, aktyvų Trakų bendruomenės narį, doc. dr. Albiną Vytautą Januškevičių  gražaus jubiliejaus proga. Esate daug nusipelnęs, daug nuveikęs Trakų miestui, kraštui ir jo žmonėms. Ir jūsų dėka buvo ir yra plėtojami tarptautinio bendradarbiavimo ryšiai, garsinamas Trakų vardas.  Džiaugiamės Jūsų aktyviu dalyvavimu bendruomenės gyvenime, visuomeninėje

SVEIKINIMAS

svei

Tolyn pašėlęs Laikas lekia. Palaiminki gerumą, Laike, Žmonių, kuriuos kasdien matau. Tešviečia saulė Jiems skaisčiau, Suteiki visa, ko Jiems reikia. Ir Laike, dar tavęs meldžiu – Atlygink jiems geru žodžiu.“ (Alma Karosaitė) Sveikinime Reginą Saženienę, Trakų r. savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus Socialinių išmokų poskyrio vyriausiąją socialinių išmokų specialistę, gražaus jubiliejaus proga

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas šalies žmonėms šv. Velykų proga

Mielieji, Sveiki sulaukę šventų Velykų-gražiausios pavasario šventės.Šiemet ji ypatinga. Skirtingų konfesijų tikintieji atgimimo ir gyvybės šventę šį kartą švenčia tuo pačiu metu. Velykos sujungia mus visus. Skatina bendrystės ir gerumo jausmą. Suteikianaujų vilčių ir jėgų. Noro dirbti ir kurti. Ši šventė stiprinalaisvės pojūtį. Įkvepia tikėti prisikėlimo stebuklu. Visi kartu pasveikinkimeatgimstančią gyvybę, bundančią gamtą. Palinkėkime vieni

Suvienykime jėgas ir kurkime klestinčią Lietuvą!

Gedimino pilies bokstas_aut. E. Stoniene

Kultūros paveldo departamentas (toliau – Departamentas) sveikina visus Lietuvos piliečius su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena ir kviečia švęsti šią esminę valstybės istorijos datą nestokojant pasididžiavimo Lietuvos laimėjimais ir tvirto pasiryžimo toliau kurti klestinčią ir vieningą valstybę.  „Kas kartą minėdami valstybingumo atkūrimą turime progą susimąstyti apie valstybę amžiaus pradžioje sukūrusią ir 1990-aisiais atkūrusią žmonių valią, ryžtą

LR Prezidentės sveikinimas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga

image001

Sveikiname Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga

image003