Archyvų žyma: sveikinimai

Mons. Vytautui Pranciškui Rūkui – 95-eri

Gerb. Monsinjore Vytautai Pranciškau Rūkai, sveikiname labai gražios 95-osios gimimo dienos proga. Visi trakiečiai, garbingosios Vytauto Didžiojo funduotos bažnyčios parapijiečiai dėkoja Jums už ilgametį pastoracinį darbą šventojoje Trakų žemėje. Sunku išvardyti visus Jūsų kilniausius darbus ne tik parapijiečių, bet ir visos mūsų lietuvių tautos labui. Vien tik Jūsų surastas, išsaugotas neįkainojamas Trakų bažnyčios aukso lobis,

Laisvės gynėjų atminimo dienos Lentvaryje

Trakų r. sav. merė Edita Rudelienė (centre) dalyvavo Laisvės gynėjų dienai skirtame renginyje

Didžiausia kiekvienos tautos vertybė – laisvė. Tikrąjį lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą dėl laisvės parodė 1991 m. Sausio 13-osios įvykiai. Jie pareikalavo nemažai aukų: apie 700 žmonių buvo sužeisti, 14 žuvo. Sausio 12d. Lentvaryje, minint Laisvės gynėjų dieną,  skambėjo laisvės dainos, degė žvakelės ir dalyvių širdys, prisimenant 1991m. įvykius. Sekančią dieną, sausio 13 ąją, vyko