Archyvų žyma: Sveikiname mons. Vytautą Pranciškų Rūką

Sveikiname mons. Vytautą Pranciškų Rūką

Rukas_IMG_1580-ret

Nuoširdžiai sveikiname gerbiamą ir mylimą Trakų garbės pilietį, monsinjorą Vytautą Pranciškų Rūką garbingo 90-ojo jubiliejaus proga. Trakų krašto istorija yra neatsiejama nuo Jūsų  ilgametės ir pasiaukojamos tarnystės Dievui ir žmonėms. Pradėjęs dirbti Trakuose 1966 metais, Jūs iš visos širdies rūpinotės dvikalbės Trakų parapijos dvasiniais reikalais, aktyviai dalyvavote visuomenės gyvenime. Vienas pirmųjų Trakų krašte įsijungėte į