Archyvų žyma: Steponas Kairys

LABAI KITONIŠKOS EILUTĖS

Arba istorinė atmintis ir jos tiesa – ne tas pats Tąsyk mano herojus-pats tremtinys labai apleista senatve Bostone. Išeivijos, kuri šiandien nesveikai akademiška. Beveik marginalas. O buvęs ilgalaikis VLIK-o vadas, kurį 1944 metais medžiojo ir gestapas,  ir nkvd-istai. Todėl tasai tekstas ir bus be pensininko Ivan Glavlit,mano seno neprieteliaus, paslaugų. O pradžioje lyg ir galingų,