Archyvų žyma: Šiaulių „Aušros“ muziejus

Pirmoji Europos Sąjungos investicija kultūrai skirta Venclauskių namams

ausros

Pradedami Šiaulių „Aušros“ muziejaus Venclauskių namų pritaikymo daugiafunkcėms muziejinėms veikloms įgyvendinimo darbai – skelbiamas pastato ir ekspozicijos įrengimo projektavimo bei rangos darbų konkursas. 2016 m. rugsėjį Šiaulių „Aušros“ muziejus su Centrine projektų valdymo agentūra pasirašė pirmąją Lietuvoje kultūros srities Europos Sąjungos (ES) investicijų projekto finansavimo sutartį dėl Venclauskių namų pritaikymo daugiafunkcėms muziejinėms veikloms. Simboliška, kad