Archyvų žyma: Popiežius Pranciškus

Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 2017 m. gavėnios proga „Žodis yra dovana. Kitas asmuo yra dovana“

Nuotr. iš https://lt.wikipedia.org

Brangūs broliai ir seserys! Gavėnia yra nauja pradžia, kelias, vedantis į tikrą tikslą – Prisikėlimo Velykas, Kristaus pergalę prieš mirtį. Ir visada šis metas kviečia mus atsiversti: krikščionis pašauktas grįžti pas Dievą „visa savo širdimi“ (Jl 2, 12), nesitenkinti vidutinišku gyvenimu, bet puoselėti draugystę su Viešpačiu. Jėzus yra ištikimas draugas, niekada mūsų neapleidžiantis, net kai

Prezidentė pasveikino Popiežių Pranciškų jubiliejaus proga

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė savo ir visų Lietuvos žmonių vardu nuoširdžiai pasveikino Jo Šventenybę Popiežių Pranciškų jubiliejaus proga. Šalies vadovės teigimu, Šventojo Sosto dėmesys Lietuvai visada buvo ir išlieka stiprybės, įkvėpimo ir tikėjimo stiprinimo šaltiniu. Naudodamasi proga Prezidentė pakartojo savo ir visos Lietuvos žmonių kvietimą Popiežiui aplankyti mūsų šalį. Pasak šalies vadovės, Šventasis Tėvas

Popiežius Pranciškus Europos Parlamente ragino atsigręžti į žmogų

popie

Suvienytos Europos esmė turi būti žmogaus orumas ir dvasingumas, antradienį pareiškė Popiežius Pranciškus, lankydamasis Europos Parlamento rūmuose Strasbūre. Jis ragino Europą „neprarasti savo sielos“ ir nepamiršti svarbiausių vertybių. Suteikdamas žodį Popiežiui, jį pakvietęs Europos Parlamento pirmininkas Martin Schulz teigė, jog ES ir Katalikų bažnyčia turi „bendrus tikslus skatinti toleranciją, pagarbą, lygybę, solidarumą ir taiką“, todėl