Archyvų žyma: Halina Kobeckaitė

Virtualus turas po Lietuvos karaimų šventoves – kenesas

Baigtas įgyvendinti projektas „Lietuvos karaimų šventovės – kenesos“, kurį parėmė Kultūros paveldo departamentas pagal Nekilnojamo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos programą. Jį galima rasti Lietuvos karaimų kultūros bendrijos svetainėje http://www.karaim.eu/karaimu-sventoves-kenesos-virtualus-turas/ Šis virtualus turas, įgyvendintas penkiomis kalbomis (lietuvių, rusų, anglų, lenkų, vokiečių), atveria dviejų įdomių Lietuvos architektūros paminklų duris,  kurios paprastai yra uždaros lankytojams.

„Trakų žemės“ žurnalistai – specialiosios premijos už tarpkultūrinio dialogo skatinimą laureatai

Tautinių mažumų departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išrinkti premijos už tarpkultūrinio dialogo skatinimą laimėtojai. Specialioji premija lygiomis dalimis skirta Trakų rajono laikraščio „Trakų žemė“ redaktorės Jolantos Zakarevičiūtės, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos archyvarės Nadeždos Zajančkovskajos ir ambasadorės, Trakų garbės pilietės, žurnalistės, vertėjos dr. Halinos Kobeckaitės autorių kolektyvui už informacijos apie tautines mažumas sklaidą regionuose, Trakų

Tolerantiškumas – gyvenimo taisyklė

1991 m. Kalba V.Martinkus, sėdi HK, ministras D. Kuolys, Lenkijos ambasadorius Vidacki Konrado celėje

 Kai praėjusiais metais gavau pirmą kartą Lietuvoje įsteigtą lygybės ir įvairovės apdovanojimą už visą gyvenimą puoselėtą toleranciją, nejučiom susimąsčiau: kaip tolerantiškumas atsiranda, ir išvis – kas tai yra? Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tai visiems  žinomas ir savaime suprantamas dalykas, ir  nėra nieko paprasčiau kaip jį deklaruoti. Bet įsigilinus į dalyko esmę, ypač į pastaruoju