Rubrikų archyvas Senelio Jono fotonovelės „Nuotraukos nesensta ir nemiršta“

DERLIAUS FIESTA LENTVARYJE IR ŠVENTOJO PRANCIŠKAUS ATLAIDAI

SAM_0009

Jono Počepavičiaus nuotr.

PAVYZDYS BĖGLIAMS IR SILPUOLIAMS

21768596_1735715306447296_687580250697186631_o

ČIA Lentvario tremtinių bendruomenės iškilios narės BRONĖS DAUDIENĖS garbingas jubiliejus, aiškiausiai pabrėžęs, jogei giminės sveika valia bei atmintis ir yra Tautos šventa istorija, kurią raudonveidžiams redaguoti pritrūksta Motinos – Lietuvos – deguonies. BRONĖ – grynakraujė dzūkė ir jos vyras, tų pačių 1948 metų tremtinys, ALFONSAS DAUDA, kilę iš vieno Varėnos rajono BURBONIŲ kaimo, kur šiandien

LAIKRAŠČIŲ IR INTERNETINIŲ SVETAINIŲ VAIZDAI ĮGAUNA JĖGĄ

SAM_0002

Tad ir toliau Lentvario senelio Jono fotonovelių ciklas „Nuotraukos nesensta ir nemiršta“. – Šįkart „TRAKŲ ŽEMĖS“ 39 (981) numeris. Jo pirmas puslapis – ypatingas. Vykdė Jonas POČEPAVIČIUS Lentvaris, 2017 09 22

Senelio Jono fotonovelė „Nuotraukos nesensta ir nemiršta“

SAM_0002

Tęskime „KLEVŲ ALĖJOJE“ senelio Jono foto novelių ciklą „Nuotraukos nesensta ir nemiršta“,  pavadintą  „2017 09 15 „TRAKŲ ŽEMĖS“ 37(983) numeris“, kurį tąsyk modeliavo „Vorutos“ redaktorė IRMA STADALNYKAITĖ.

Senelio Jono fotonovelės „Nuotraukos nesensta ir nemiršta“, nes čia ypač susikerta faktų ir jų priežasčių verdančios laiko lygiagretės

SAM_0002

KRYŽIUS, ŽMOGUS IR ĄŽUOLAS

SAM_0003

Senelio fotonovelių ciklas „Nuotraukos nesensta ir nemiršta“. Lentvario Račkūnų Tremtinių kapuose pastatytas naujas ąžuolinis kryžius.Tai globojo Trakų rajono merė EDITA RUDELIENĖ, o vykdė Leonardas Karnila. Kryžius,Urėdijos rūpesčiu atėjęs iš girios, skelbia Lietuvos partizanų ir tremtinių ąžuolinę kantrybę. Jonas POČEPAVIČIUS 2017 09 06

MANO IR MŪSŲ

SAM_0011.2

Trumpa buitinė foto novelė apie daugiabučio gyvenamo ežero 12 butų savininkų privataus jausmo lygį: lyg ir privati valda,bet su geroku „komunos“ atspalviu-bendros sienos,stogas, kanalizacija,elektros ir šilumos tiekimas,o ir laiptinės.Galimas,regis, jungtinės veiklos sutarties valdymas,bet ne visi minėto daugiabučio namo butų savininkai tai supranta ir į paskelbtus susirinkimus visada prieš savaitę ateina,ypač kai tik primeni bent vieną

Apie tekstą vaizde…

SAM_0001

Šį kartą Lentvario internetinis laikraštis „KLEVŲ ALĖJA“ ypatingą domę skirs naujo „TRAKŲ ŽEMĖS“ numerio (35 (981) iliustracijai, be kurios tekstai praranda pusė jėgos. Jonas POČEPAVIČIUS Autoriaus nuotr.

Lentvario vaikų lopšelio darželio „Svajonėlė“ atsisveikinimas su 2017 metų vasara

SAM_0005

Plačiau apie tai (24) socialinio tinklo „Facebook“ Jono Davydonio paskyros dienraštyje: „…labas vakars, Svajonėlė / aš toliau auginsiu gėlę…“ Jonas POČEPAVIČIUS Autoriaus nuotr. 2017 08 31

Susikertančių faktų ir jų priežasčių karštos lygiagretės

SAM_0006

Jonas POČEPAVIČIUS Autoriaus nuotr.

APIE POVILĄ PLECHAVIČIŲ…

SAM_0033

Fotonovelė   Jonas POČEPAVIČIUS