Rubrikų archyvas Senelio Jono fotonovelės „Nuotraukos nesensta ir nemiršta“

Fotonovelė apie dabar žilus ir stovinčius sargybinius

22519201_1767695176582642_7754174820342152880_n

daug metų kiemo medžiai kalba su manim tikrai! garantuoju nepabėgusiu iš žinomos vileikos nors žinote pavirsk jiems broliu koviniu geniu įsiklausyk gerai nes šlama jog senas jų aš ryto įdėmiausias vaikas!! „““to ąžuolo ir tarkime ir atskirai portretas visiškas patvirtinam esi va lapais du sutinka rudenį gan prieštaringai berželiai prie tvoros saugumo rodo meilę kuri

PASIMATYMAS ATMINTIMI

SAM_0014

Specialus foto ciklas – „NUOTRAUKOS NESENSTA IR NEMIRŠTA“ – apie prieš metus į tolimą Anapilį išėjusį Lentvario iškilų tremtinį ALFONSĄ KACĖNĄ. Pasimatymą puoselėjo buvęs jo draugas, o ir miesto bendruomenės vadas, Jonas Počepavičius-Davydonis, 2017 10 15.

IMKITE IR SKAITYKITE

SAM_0002

Į pavargusius žmonės išėjo „TRAKŲ ŽEMĖS“ naujas numeris-2017 10 13-41-987. Jis aktualus, nepamiršęs Dievo ir Tėvynės siužeto. Doros istorinės atminties. Numerį modeliavo redaktorė JOLANTA ZAKAREVIČIŪTĖ. Tąsyk Jono POČEPAVIČIAUS-DAVYDONIO Lentvario viešumos būstinės „2S-IL“ foto novelė „T.Ž.“ taip pamatė. 2017 10 13

Faksimilių fotonovelė

SAM_0006

Lt.netlog.com/lokenas.2009-2013 metai. „Žmonės,nerašantys dienoraščio,negyvena.“ 1425. 3 197 svečių,vadinasi, vienminčių. Maždaug kas antras viešas dienoraštis buvo vertinamas 10 balų. Prašau, Klevų alėja, to ištrauką. Prašo Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS Lentvaris, 2017 10 11

SYKIU APIE DIDVYRIUS

SAM_0006

LENTVARIO senelis Jonas tęsia fotonovelių ciklą „Nuotraukos nesensta ir nemiršta“. Šįkart naujo „TRAKŲ ŽEMĖS“ numerio keletas inform-žiežirbų ir gerbiamų sosiedų „ELEKTRĖNŲ ŽINIŲ“ vienas patriotiškai nusiteikęs puslapis. Jonas Počepavičius-Davydonis LENTVARIS, 2017 10 06

ŠVENTOJE MIESTO ERDVĖJE

SAM_0052

Lentvario senelio Jono fotonovelių ciklas „Nuotraukos nesensta ir nemiršta“. Tąsyk 5, pasakojančios apie Lentvario išskirtinę Bažnyčios gatvę, kur veikia bažnyčia ir Parapijos namai, atstojantys Kultūros rūmų ypatingą veikiančią žiūrovų salę. Ten repetuoja ir dažnai pasirodo Lentvario tremtinių choras „VILTIS“. Ji čia pavaizduota dviejose nuotraukose.O viena iš 5 – kita tema: iš kairės į dešinę –

DERLIAUS FIESTA LENTVARYJE IR ŠVENTOJO PRANCIŠKAUS ATLAIDAI

SAM_0009

Jono Počepavičiaus nuotr.

PAVYZDYS BĖGLIAMS IR SILPUOLIAMS

21768596_1735715306447296_687580250697186631_o

ČIA Lentvario tremtinių bendruomenės iškilios narės BRONĖS DAUDIENĖS garbingas jubiliejus, aiškiausiai pabrėžęs, jogei giminės sveika valia bei atmintis ir yra Tautos šventa istorija, kurią raudonveidžiams redaguoti pritrūksta Motinos – Lietuvos – deguonies. BRONĖ – grynakraujė dzūkė ir jos vyras, tų pačių 1948 metų tremtinys, ALFONSAS DAUDA, kilę iš vieno Varėnos rajono BURBONIŲ kaimo, kur šiandien

LAIKRAŠČIŲ IR INTERNETINIŲ SVETAINIŲ VAIZDAI ĮGAUNA JĖGĄ

SAM_0002

Tad ir toliau Lentvario senelio Jono fotonovelių ciklas „Nuotraukos nesensta ir nemiršta“. – Šįkart „TRAKŲ ŽEMĖS“ 39 (981) numeris. Jo pirmas puslapis – ypatingas. Vykdė Jonas POČEPAVIČIUS Lentvaris, 2017 09 22