Rubrikų archyvas Bažnyčia

Rekolekcijos „Nes jo gailestingumas tveria per amžius“ (Dan. 12,89) 14-18 lapkričio 2016 Romoje

skelbimas

14 d. pirmadienis 20:05                                            atvykimas į Fiumicino aerouostą 22:00                      atvykimas į Villa Lituania                       22:30                                  vakarienė (arbata, pienas ir sausainiai)                       23:00                                  įvadinis susitikimas+ konferencija  15 d. antradienis                       6:30                                    pusryčiai 8:00                        piligriminis kelias nuo Angelo pilies iki šv. Petro bazilikos Porta Santa                       10:00                                  Nekropolis                       11:00                                  šv. Mišios lietuvių koplyčioje šv.

http://www.traku-zeme.lt/dar-karta-apie-traku-dievo-motinos-stebuklus/

viršelis

Trakų viešosios bibliotekos kraštotyros fonde yra miela ir verta skaitytojo knygelė – Trakų Dievo Motinos stebuklai. Tai – XVII a. gyvenusio kunigo Simono Mankevičiaus knygelė, kuri pirmą kartą buvo išleista lenkų kalba Vilniuje, Tėvų bazilijonų spaustuvėje 1645 m. (prieš 370 m.), o autoriaus tikslas kilnus ,,..suteikti tikėjimo pamaldžiai lankantiems Švenčiausiosios Trakų Mergelės paveikslą“ ir dedikuojama

Monsinjorui Vytautui – nuoširdžiausi padėkos žodžiai

klebonas

Gegužės 10 dieną Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje buvo pagerbtas Trakų rajono garbės piliečio, monsinjoro Vytauto Pranciškaus Rūko 90-mečio jubiliejus. Visų žmonių labai mylimą ir gerbiamą monsinjorą pasveikino Trakų rajono merė Edita Rudelienė, merės pavaduotoja Marija Puč, savivaldybės administracijos direktorius Jonas Liesys, direktoriaus pavaduotoja Karolina Narkevič, tarybos narė Nijolė Romaškienė. Trakų krašto istorija yra

Sveikiname mons. Vytautą Pranciškų Rūką

Rukas_IMG_1580-ret

Nuoširdžiai sveikiname gerbiamą ir mylimą Trakų garbės pilietį, monsinjorą Vytautą Pranciškų Rūką garbingo 90-ojo jubiliejaus proga. Trakų krašto istorija yra neatsiejama nuo Jūsų  ilgametės ir pasiaukojamos tarnystės Dievui ir žmonėms. Pradėjęs dirbti Trakuose 1966 metais, Jūs iš visos širdies rūpinotės dvikalbės Trakų parapijos dvasiniais reikalais, aktyviai dalyvavote visuomenės gyvenime. Vienas pirmųjų Trakų krašte įsijungėte į

Piligrimų laivas plaukė į Vilnių

Trakų kleb. dek. Jonas Varaneckas (centre) su parapijiečiais savanoriavusiais renginyje:  (iš kairės) Tadu ir Laura Ringiais ir jų vaikais Dominyku bei Liucija, Raimondu ir Martinu Malužinais, Jolanta Zakarevičiūte, Milda Audariene, Karolina Narkevič, Lina Sokolovaite ir Antanu Ulčinu

Sausio 10 d. „Litexpo“ rūmuose surengtas „Šeimadienis“, kuriame buvo pristatytos ir Trakų dekanato parapijos, kurių šūkis: „Keliaukite piligriminiu keliu nuo Aušros Vartų Dievo Motinos iki Trakų Dievo Motinos“ Trakų kleb. dek. Jonas Varaneckas (centre) su parapijiečiais savanoriavusiais renginyje: (iš kairės) Tadu ir Laura Ringiais ir jų vaikais Dominyku bei Liucija, Raimondu ir Martinu Malužinais, Jolanta

Kviečiame

PLAKATAS-01

Popiežius Pranciškus Europos Parlamente ragino atsigręžti į žmogų

popie

Suvienytos Europos esmė turi būti žmogaus orumas ir dvasingumas, antradienį pareiškė Popiežius Pranciškus, lankydamasis Europos Parlamento rūmuose Strasbūre. Jis ragino Europą „neprarasti savo sielos“ ir nepamiršti svarbiausių vertybių. Suteikdamas žodį Popiežiui, jį pakvietęs Europos Parlamento pirmininkas Martin Schulz teigė, jog ES ir Katalikų bažnyčia turi „bendrus tikslus skatinti toleranciją, pagarbą, lygybę, solidarumą ir taiką“, todėl

Trakų parapijos Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis kapinių lankymo grafikas

kapinės

Lapkričio 1 d. (Visų Šventųjų) Aluonos kap. – 13.30 val. Šklėrių kap. – 14.00 val. Karužiškių kap. – 14.30 val. Slabados kap. – 15.00 val. Trakų naujosios kap.  (Serafiniškių nauj. ) – 15. 15 val. Markutiškių kap. – 15.15 val. Serafiniškių kap. (senosios) – 15.30 val. Lapkričio 2 d. (Vėlinės) Meiluškių kap. – 13.30 val.

Trakuose pristatyta knyga apie kardinolą Vincentą Sladkevičių

Susirinkusiųjų į knygos pristatymą būrį papildė LR Seimo narė ir viena iš knygos rėmėjų Dangutė Mikutienė

Trakų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatyta knyga „Mokėkime laukti ir augti. Kardinolo  Vincento Sladkevičiaus asmenybės ir veiklos bruožai“, kurią išleido viešoji įstaiga „Vorutos“ fondas. Pristatyme dalyvavo knygos autorius ir sudarytojas Juozas Vercinkevičius, monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas ir žurnalistas, rašytojas, leidėjas ir kardinolo biografijos žinovas Jonas Laurinavičius, Kaišiadorių rajono laikraščio „Kaišiadorių aidai“ vyr. redaktorius. Knygoje publikuoti

Ne rožėmis klotas jų kelias laimina meilę!

DSCF8221

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Lentvario bendrijoje  yra 74 nariai, o buvo laisvos Lietuvos pradžioje kur kas daugiau. Mieste yra šešios  tremtinių poros, o tarp jų – 1948 metų masinės  tremties Bronės ir Alfonso Daudų pora.  Abu dzūkai iš vieno kaimo, sykiu leido vaikystę, sykiu ir buvo represuoti 1948 metais. Tremtį ištvėrė ir grįžo

Lentvariečių piligriminis žygis į Trakus

Iškilminga eisena Trakų miesto gatvėmis

Aš jau net nežinau, kelintą kartą Lentvario bendruomenė susirenka į piligriminį žygį, bet šį kartą mane nustebino žmonių kiekis. Maniau, kad ketvirtadienį, 14 val., tikrai susirinks tik maža saujelė žmonių. Tačiau buvau maloniai nustebinta, kad prisijungė didelis būrys vaikų, jaunimo ir senjorų, iš kurių visi galėtų pasimokyti ištvermės ir aktyvumo. Ne kiekvienas vyresnio amžiaus žmogus