Rubrikų archyvas Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia

XIX tarpparapijinis vaikų ir jaunimo susitikimas

skelbimas PARAFIADA

Velykinis ganytojiškas laiškas

thumb.php

„Priimk šį kryžiaus ženklą ant savo kaktos, kad nuo šiol pats Kristus šiuo savo pergalės ženklu tave sustiprintų. Mokykis jį pažinti ir sekti.“ (Suaugusiųjų įkrikščioninimo apeigos, Vilnius 2016, psl. 37) Sveikinu jus, brangūs lietuviai visame pasaulyje, šiais Krikšto šventimo žodžiais, kurie Velykų Naktį skamba daugelyje krikščionių bendrijų. Linkiu visiems atnaujinti gyvą ir džiaugsmingą tikėjimą savo

Velykos Lentvaryje

SAM_7137

Jono Počepavičiaus nuotr. 2017 m. balandžio 16 d.

Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios informacija

3

balandžio 14-ąją Didįjį Penktadienį viso pasaulio bažnyčiose šv. Mišios nėra aukojamos. Mūsų bažnyčioje Didįjį Penktadienį bus visą dieną trunkanti Adoracija. 09.00 – 10.00 – LT Gyvojo Rožinio nariai I rožinis 10.00 – 11.00 – PL Gyvojo Rožinio nariai I rožinis 11.00 – 12.00 – LT Gyvojo Rožinio nariai II rožinis 12.00 – 13.00 – PL

ATGAIVA

SAM_7098

2017 m. balandžio 9 d. – Verbų sekmadienis, žengiame į JĖZAUS KRISTAUS kančios savaitę!!! Lentvario Romos katalikų dvasinis prisikėlimas vardan Šventų Velykų foto akių žiūrėjimu.   Jonas POČEPAVIČIUS Jono Počepavičiaus nuotr.

Didžiojo Tridienio ir Šv. Velykų Mišių ir pamaldų laikai Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose

Tridienis-325x170

2017 m. Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų iškilmių šv. Mišių ir pamaldų laikas: Vilniaus miesto bažnyčiose (pdf), Kitose Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose (pdf). Tvarkarštis pildomas. Šaltinis – http://www.vilnensis.lt/didziojo-tridienio-ir-velyku-sv-misiu-ir-pamaldu-laikas-2017/.

Lentvaris: žvilgsnis į praeitį

knygajol

Šis pavadinimas, ko gero, geriausiai apibūdintų Lentvario „Versmės“ gimnazijos bibliotekos vedėjos Valentinos Banuševič knygos „Страницы памяти листая: Лентварис в воспоминаниях“ (liet. „Lentvaris atsiminimuose“) pagrindinę mintį ir leidinio turinį. „Noras giliau pažinti praeitį, atskleisti pagrindinius istorinius įvykius, turėjusius įtakos miesto atsiradimui, nulėmė, kad skaitytojams pristatau jau ketvirtą knygą apie Lentvarį. Tai naujas mano kūrybinės veiklos etapas“,

Lentvario bažnyčioje – vertingi XX a. Lietuvos bažnytinės dailės pavyzdžiai

3

Lentvario miestas, esantis Trakų rajone, turbūt labiausiai garsėja neogotikinio stiliaus Tiškevičių rūmais. Tačiau tame pačiame mieste galime rasti ir kitų vertingų  paveldo objektų, kurie iliustruoja ir atskleidžia XIX a. pab.–XX a. vid. Lietuvos dailės, architektūros istorijos aspektus. Tai Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia. Bažnyčia įdomi tiek įkūrimo, statybų, tiek ir vidaus dekoro istorija.

Dokumentinė fotonovelė „Veikiantis Trakų ištikimas palydovas“

SAM_6728

    O dabartinę naujo savininko gerbiamo Ugniaus Kiguolio grafų Tiškevičių neogotikos rūmų ir Andrė parko padėtį pamatysite 2017 03 16 Facebook Jono Davydonio paskyroje specialiu (2012–2017) 14-tu foto–teksto reidu.   Pagarbiai Skaitytojams Jūsų Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS 2017 03 16 Projektą „Lentvario miesto kultūros paveldo sankirtos ir perspektyva“ remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Konferencija apie D. t. Mečislovą Reinį

Katedroje_gavenia_2017

Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje gavėnios šeštadieniais vyks rekolekcijos. Programa 16:50 Malda 17.00 Konferencija 17:30 Iškilmingos šv. Mišios 18:30 Šv. Mišios Kovo 4 d. konferencija apie šv. Kazimierą. Kalbės kun. Kęstutis Smilgevičius. Kovo 11 d. konferencija apie pal. Jurgį Matulaitį MIC. Kalbės kun. Vytautas Brilius. Kovo 18 d. konferencija apie D. t.

Kovo 11-osios Lentvario mieste etiudai

17155601_1502449953107167_6651326607653950594_n

1. Šventos Mišios, kuriose dalyvavo Trakų rajono merė EDITA RUDELIENĖ jos pavaduotoja MARIJA PUČ ir miesto seniūnas VYTAS RUKŠĖNAS su žmona vėliau 27 metų neprigulnybės atstatymo fiestos minėjimas vargonai ir operos solistė JULIJA KARALIŪNAITĖ sunkioji klasika akustika ideali ………………………………………………………………………………………o!! ilgesys patriotinei giesmei 2. 12 nuotraukų tiek kiek JĖZUS turėjo apaštalų priekyje apaštalas jonas neišdavęs KRISTŲ