Rubrikų archyvas Lentvario seniūnija

INFORMACIJA APIE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

image description

Komiteto pavadinimas Komiteto posėdžio vieta ir data Komiteto posėdžio laikas Biudžeto, finansų, ūkio ir investicijų 2015-02-10 Mažoji posėdžių salė (202 kab.) 10.00 val. Švietimo, kultūros, turizmo, sveikatos ir socialinių reikalų 2015-02-10 Mažoji posėdžių salė (202 kab.) 13.00 val.   Komitetų posėdžių darbotvarkės: Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.

Balsuokite kovo 1 dieną už LR liberalų sąjūdį ir EDITĄ RUDELIENĘ, kandidatę į Trakų merus

IMG_0663

Nr. 26   LR liberalų sąjūdžio Trakų skyriaus rinkimų programa Tavo savivalda Piliečių savivalda ● Demokratiška ir gyventojų pasitikėjimą turinti vietos savivalda yra įmanoma tik su aktyviomis, ir į sprendimų priėmimą įtrauktomis vietos bendruomenėmis, todėl nuolatos skatinsime jų veiklos plėtrą, suteikdami didesnę atsakomybę ir įtaką. Įtrauksime į aktyvų rajono visuomeninį gyvenimą jaunimą. ● Už programos

Valstybinės reikšmės kelių ir vietinės reikšmės kelių bei gatvių priežiūra

Microsoft Word - þiniasklaidai.doc

Trakų rajono savivaldybės teritorijos motorizuoto susiekimo kelių tinklą sudaro valstybinės reikšmės keliai bei vietinės reikšmės keliai ir gatvės. Trakų rajono savivaldybės administracija prižiūri, taiso, tiesia bei užtikrina saugaus eismo sąlygas vietinės reikšmės keliuose bei gatvėse (išskyrus gatves, kuriomis praeina valstybinės reikšmės kelių tęsiniai). Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai organizuoja vietinių kelių ir gatvių priežiūros darbus (sniego

Trys Lentvario bažnyčios

Lentvario bažnyčia

Tai bet kurio save gerbiančio Respublikos miesto dvasinis ABC trikampis, kuriame vystosi, sakykime  drąsiai, Biblijos kalba, miestelėnų tikėjimas valstybe ir Dievu.  Trikampį sudaro bažnyčia, kultūros centras, dar vadinamas rūmais,  ir viešoji biblioteka. Tai jau turi ir Lentvaris. Apie mūsų bažnyčios istoriją „Trakų žemės“ laikraštyje rašėme ne vieną sykį. Dėl bažnyčios grožio ir katalikiškos galios esame 

Gailestingoji vaikų globėja

M. Rukšėnaitė (pirma iš kairės) pas globojamą L. Paulauskienę ( M. Rukšėnaitės asmeninio albumo nuotrauka).

Vaikystė – vaikų globos namuose  Gyvena Lentvario mieste kukli moteris Marija Rukšėnaitė, bet turinti taurią širdį.   Galbūt ji mažiau žinoma daugeliui lentvariečių, bet ją gerai žino Lentvario vaikų globos auklėtiniai, našlaičiai, daugiavaikių šeimų tėvai ir vaikai. Garbingą jubiliejų pažyminti Marija,  savo gyvenimą skyrė labdaringai veiklai, likimo nuskriaustiems vaikams, nes ir jos vaikystė prabėgo vaikų

Aš, Edita Rudelienė, LR liberalų sąjūdžio Trakų skyriaus kandidatė į 2015 m. kovo 1 d. vyksiančius tiesioginius rinkimus į Trakų r. savivaldybės merus, pateikiu savo biografiją.

Edita Rudelienė

Edita Rudelienė Gimiau 1978 m. spalio 19 d. Trakuose. 1997 metais baigiau dabartinę Trakų Vytauto Didžiojo gimnaziją. 2001 metais baigiau Vilniaus universitetą, kur man buvo suteiktas socialinio darbo bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Tęsiau studijas ir 2003 įgijau socialinio darbo magistro kvalifikacinį laipsnį.  Dar studijuojant, 2002 metais pradėjau dirbti pagal įgyjamą profesiją – socialine pedagoge mokyklose. Nuo

EDITA RUDELIENĖ – Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatė į Trakų rajono merus!

Edita Rudelienė

Edita Rudelienė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Trakų skyrius į tiesioginius mero rinkimus, įvyksiančius 2015 metų kovo 1 d., kelia dabartinę Trakų rajono savivaldybės merę Editą Rudelienę. E. Rudelienė gimė 1978 metais Trakuose. Baigusi dabartinę Trakų Vytauto Didžiojo gimnaziją, studijavo Vilniaus universitete ir 2001 metais įgijo socialinio darbo specialybę.  2003 metais tame pačiame universitete baigė ir

Nerimstančio kovotoja dvasia

Žurnalistas, poetas Jonas Počepavičius

Lentvario miesto žurnalistas ir poetas Jonas Počepavičius atšventė savo jubiliejų – 70 metų. Dviejų metrų ūgio vyrą nesunku pastebėti žingsniuojantį gatve, bet ryškiausiai jis matomas savo kūryba, žurnalistine ir visuomenine veikla. Pastaruoju metu jo straipsniai publikuojami laikraštyje „Trakų žemė“.   J. Počepavičius yra Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Lentvario tremtinių bendruomenės pirmininkas.  Maištaujančiam ir kovojančiam

Piligrimų laivas plaukė į Vilnių

Trakų kleb. dek. Jonas Varaneckas (centre) su parapijiečiais savanoriavusiais renginyje:  (iš kairės) Tadu ir Laura Ringiais ir jų vaikais Dominyku bei Liucija, Raimondu ir Martinu Malužinais, Jolanta Zakarevičiūte, Milda Audariene, Karolina Narkevič, Lina Sokolovaite ir Antanu Ulčinu

Sausio 10 d. „Litexpo“ rūmuose surengtas „Šeimadienis“, kuriame buvo pristatytos ir Trakų dekanato parapijos, kurių šūkis: „Keliaukite piligriminiu keliu nuo Aušros Vartų Dievo Motinos iki Trakų Dievo Motinos“ Trakų kleb. dek. Jonas Varaneckas (centre) su parapijiečiais savanoriavusiais renginyje: (iš kairės) Tadu ir Laura Ringiais ir jų vaikais Dominyku bei Liucija, Raimondu ir Martinu Malužinais, Jolanta

Vidurnakčio dienoraštis

PILNATIS

Pilnatis – mėnulis mano langą skalbia, Nuodėmė – nakties jau nebe tam, Nemigos klastotė apie rytą kalba, Paskaičiuok, kareivi, ašarą kažkam.   Tu esi patyręs pogrindžio vieneivis, Nunutraukęs ryšio su žila mintim, Tokis reidų sielai visada keleivis, Sukapota kirvio praeities širdim.   Štai abejingumas ir draugų pavydas, Išdavytė moters ir visai kitų, Jau turėtum, rodos,

Nuimkime kepures Respublikos partizanui!

Partizano portretas

„Trakų žemė“ Lentvario Lietuvos partizanus globoja iki jų paskutinio atodūsio. Ir niekas kitas. Fakto absoliutas. Prisiminkime į dausas išėjusį  Stanislovą Budėną ir neseniai 90-metį atšventusį Kostą Žukauską. Liūdnai šiandien širdimi kenčiame skausmingą  netektį dėl poeto ir Lietuvos partizano Stasio Kuodzevičiaus. Jis jaunajai Lietuvai paliko poezijos knygą, kurioje pasakė  tiesą, baimingai kitų poetų ar žurnalistų vengiamą.