Rubrikų archyvas Poezija

KLEVŲ ALĖJOS svečias „Facebook“ JONO DAVYDONIO liuosas 2009-2018 metų puslapis-dienraštis

SAM_0401

Jonas DAVYDONIS Lentvaris, 2018 03 26

IŠPAŽINTIES AISTRA

SAM_8382.2.2

1. prisiminkime flirtą kurio nemylėjo skubota mechanika ir naktis prie lango mėnulis perkūno vėjas ir Milda pagonių tai pamatys: „““jausmo žalojimas svyla jaunystė pasaulis sustojęs ir sukas atgal o šėlsmas plieninis  keistis nedrįsta ir TU nusidėjęs esi total vadintų tai nuotykiu nusikaltimas valdovė teisėja yra Atmintis ar eisiąs pas kunigą jau sugedimas nes MILDA gražuolė

Lietuvos rašytojų sąjunga skelbia dr. Aloyzo Petriko literatūrinės premijos konkursą

Lietuvos rašytojų sąjunga skelbia dr. Aloyzo Petriko literatūrinės premijos konkursą

Turime garbės pranešti, kad verslininkas dr. Aloyzas Petrikas, JAV bei Lietuvos aukštųjų medicinos technologijų korporacijos „Vitta Corporation“ prezidentas, įsteigė Dr. Aloyzo Petriko literatūrinę premiją, skiriamą už lietuvių rašytojų sukurtus kūrinius vaikams ir jaunimui. Šia premija pratęsiama Lietuvos Raudonojo Kryžiaus premijos, įsteigtos 1933 metais, tradiciją. Anuomet šios premijos iniciatorius buvo tuolaikinis Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdybos pirmininkas

Svečiuose Jono Davydonio „Facebook“ paskyra

SAM_0325

ŽYDINČIŲ OBELŲ ROMANSAS

SAM_0314

(archyvas 207) sodo gale gitaros verkė stygos jas lietė pirštai regimo balti ir gėriau aš dainavimą žmogaus nelygų tarytumei šaltinį paryty bet jos metalo ilgesys šokdino balsą ir dainininko viršijo silpnas jėgas liūdėjo stygos glaudėsi prie valso turėjo tą akimirką įvyks kažkas!! nemačiau mergaitės nė šešelio tik vasara beprotiškai karšta šiaurės dangaus skliaute perkūnas šėlo

Trakų pilies kalavijas

SAM_0285

KLEVUALEJOS.LT svečiuose socialinio tinklo „FACEBOOK“ Jono Davydonio paskyros Trakų pilies kalavijas. Lentvaris, 2018 03 14

MOTERS šventą dieną

SAM_0191

socialinio tinklo „Facebook“ Jono Davydonio paskyros puslapio-dienraščio, o ir Lentvario laikraščio „KLEVUALEJA.LT“, vyriškos eilutės. 2018 03 08

ŠALTO KOVO GIESMĖ

SAM_0063.2

varpas neužkimo dar svambalui yra erdvės? užtenka pilvo juodo grimo nes dar šiektok esmi TAVĘS! tarp lūpų pakabinkim varpą ausis pataisę girduma ir eikim į teisybės darbą su Vinco Lietuvos daina! Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS 2018 03 01

ŠIRDIS ir GALVA

SAM_0056

nepykstu kai vadina durnium bet kad esu nejausmingas (?) tas širdimi užkimšiu burnas raistu nueidams slaptingas visai be lazdos mintino ženklo jausdamas taką ir mirtį prisikabinęs prie voro tinklo angiu ridendamas mintį pasiekęs labai protingą krantą gyvenamą vagiliuočių parodysiu krūtinėj randą tarsi ordiną bočių teisė? tyrimai degė faktuos! o ne valdiškai tyrė esmi dokumentų maišas

VASARIO DIENORAŠTIS

SAM_0050.2

Estams vėliavą iškelsiu Ir Tėvynei žodį tarsiu: „““JIE parodė baltams gėrį Nes-soviet-nudėjo žvėrį Ir tarp rusų Sugyvena Ne-ne-ne-blusų Tų, kur mena Sveikiname brolį Estą Godulio mažiau paliestą Kas tėvynės – tas tėvynės O ne parlamento kinas Taigi Šimtmetis vienodas O kitaip atrodo puodas Išeinu į šaltą orą Savyje nudėjęs vorą…“““ Jonas DAVYDONIS Lentvaris, 2018 02

NARSAUS TEISĖJO NUOSPRENDIS

Vagis ne tas,kuris grobsto. O tas,kuris jam leidžia. Tauta-rinkėjas, Kuris nelobsta. Nebalsuoja? Vagystę skleidžia. Banditas ne tas,kuris žudo, O tas,kuris nemato. Antai teisėjas aukštaitiško būdo, BK pastatęs abiems matą. Šėtono juokas maišuos eurų? Lito gedim paveikslu Vyčio Kainos ėda. Laukinis blokas Samdyto mauro? Kely našlaitės piliečių gryčios. Prašau į teismo rūmus tikriausiai. Išdėkite pareiškimą. Temidė