Rubrikų archyvas Lentvario kronika

LENTVARIO KRONIKA 6024

2019 m. kovo 10 d. (sekmadienio) miesto bažnyčios šventose Mišiose tąsyk paminėta ir Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Nuotraukoje (centre iš dešinės) Trakų merė Edita Rudelienė. 2019 m. kovo 11 d. vyko LPS „Bočiai“ Lentvario bendrijos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Iš kairės į dešinę – šios bendrijos pirmininkė Lionė Stanišauskienė atsiskaito už kadenciją, o sekretoriauja

SPECIALI FOTONOVELĖ 10 „Lentvaris, 2019 02 16“

Tautos laisvės minėjimas vyko miesto bažnyčioje, kur aukštai, šalia vargonų, giedojo Tremtinių choras „VILTIS“, po šv. Mišių parapijos namų koncerto scenoje nepasirodęs. Prieš meninę fiestos dalį iš širdies kalbėjo Trakų rajono merė EDITA RUDELIENĖ. LPKTS Lentvario bendrijos įgaliotinis J. P. žiūrovams, suvokusiems Motulės Lietuvos virpančią sielą, viešai taręs: „TIKIME Į KRISTŲ IR TĖVYNĖS LAISVĘ /

Mieste paskutinis Lietuvos partizanas KOSTAS ŽUKAUSKAS!

Renginys vyko miesto viešojoje bibliotekoje. Kostas Žukauskas į pasimatymą su M. Šimelionio gimnazijos vienuoliktokais neatėjo, nes susirgo. Ekrane parodytas JO interviu, kurį organizavo JO vaikaitė MIGLĖ BUTRIMAITĖ ir draugės. Matėme. Vėliau šių eilučių rinkėjas ir fotografas vedė trumpa pamoką „TRAKŲ APSKRITIES LIETUVOS PARTIZANAI“, kurių būta 280. Prisiminėme ir šviesios atminties lentvariškius – STANISLOVĄ BUDĖNĄ ir

LENTVARIO KRONIKA 5679

SAM_0102.2

2018 m. rugpjūčio 4 d. Ariogalos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis, pažymėjęs tautos dainų Epu LPKTS 30-metį… Jono POČEPAVIČIAUS-DAVYDONIO nuotr.

LENTVARIO KRONIKA 5045: „VILNIAUS IR TRAKŲ PALYDOVO-MIESTO ŽMONIŲ PORTRETAI…“

DSCF9819.2.3

Jono POČEPAVIČIAUS nuotr.

LENTVARIO KRONIKA 5044: 2018 m. birželio 16 d. XIX-toje Šilalės Respublikinėje politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos fiestoje dalyvavo ir LENTVARIO TREMTINIŲ CHORO „VILTIS“ delegatai

SAM_0086.3

Jono POČEPAVIČIAUS nuotr.