Rubrikų archyvas Krašto žmonės

Įspūdinga Antano Guogos dovana senjorams

1

Antanas Guoga, būdamas Europos Parlamento narys(išrinktas nuo Lietuvos liberalų sąjūdžio), politikas, filantropas, verslininkas, nors ir trumpam atvykęs į Lietuvą, niekada neužmiršta savo kraštiečių, susitinka su jais, pabendrauja, išklauso problemas ir stengiasi nežarstyti pažadų, bet padėti ar kažkuo pradžiuginti.  Štai lapkričio 27 dieną jis pateikė nepaprastai malonią staigmeną – Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ atstovus pakvietė į

Lietuvos kariuomenės vado gen. mjr. Jono Vytauto Žuko sveikinimas

kariuomenes vadas

JŪSŲ EKSELENCIJA Lietuvos Respublikos Prezidente, JŪSŲ EMINENCIJA Vilniaus arkivyskupe, GERBIAMA Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininke, Premjere TAMSTA Krašto apsaugos ministre, generolai, admirole, Gerbiami svečiai, brangūs kariai, Šiandien švenčiame Lietuvos kariuomenės dieną. Kiekvienos laisvos visuomenės ir tautos šventa pareiga – saugoti savo valstybę. Lietuva gali šiandien didžiuotis, kad turi savo kariuomenę pasiryžusią ginti savo šalį. Minėdami šią

Gruziją Trakuose pristatys šios šalies ambasada Lietuvoje

Lapkričio 25 dieną Trakų rajono savivaldybėje vyks Gruzijos dienai skirtas renginys. Planuojama, kad 11 val. Trakų rajono savivaldybės administracijos didžiojoje salėje vyks susitikimas su Gruzijos ambasadore K. Salukvadze  ir ambasados darbuotojais, kurie surengs 45 min. pamoką apie Gruzijos istoriją, kultūrą, papročius, kalbą. Mokiniai galės patys parašyti keletą žodžių gruzinų kalba. Vėliau savivaldybėje bus pristatyta fotoparoda,

Abu Sibire ir visada

Ištrauka iš 2014 02 14 dienos "Trakų žemės" laikraščio

Ištrauka iš 2014 02 14 dienos „Trakų žemės“ laikraščio Į anapilio amžinybę išėjo Lentvario tremtinė MONIKA KUODZEVIČIŪTĖ-RUMČIKIENĖ. Ta liūdna proga žvilgtelėjome į  2004 02 14 dienos „Trakų žemės“ laikraštį, kuris leidžiamas kas savaitę.  Kalbančiuose Vytauto Didžiojo tėvonijos žemės puslapiuose  suradome „GYVĄ  TIKĖJIMĄ TAIGOJE IR LENTVARYJE.“ Tai – tuometinis pasakojimas apie velionės šeimos likimą. Monika, gimusi

Projekto „Istorinės Lietuvos sostinės“ įspūdžiai

Vilniaus senamiestyje

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra organizavo edukacinį projektą ,,Istorinės Lietuvos sostinės“. Projekto tikslas – išplėsti lietuvių, pirmiausia, jaunimo švietimą ir sąmoningumo ugdymą, supažindinti vyresniųjų klasių mokinius su Lietuvos kultūros paveldais, pristatyti trijų Lietuvos sostinių kultūrinę raidą. Tarptautiniame projekte istorijos mokytojos Nijolės Mikalonytės ir lietuvių kalbos mokytojos Ritos Junevičienės iniciatyva dalyvavo ir Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos gimnazistai

Ne rožėmis klotas jų kelias laimina meilę!

DSCF8221

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Lentvario bendrijoje  yra 74 nariai, o buvo laisvos Lietuvos pradžioje kur kas daugiau. Mieste yra šešios  tremtinių poros, o tarp jų – 1948 metų masinės  tremties Bronės ir Alfonso Daudų pora.  Abu dzūkai iš vieno kaimo, sykiu leido vaikystę, sykiu ir buvo represuoti 1948 metais. Tremtį ištvėrė ir grįžo

Pirmą rugsėjo dieną ir anksčiau

Olga Kukina ir jos vaikai  Viktoras ir Loreta

Aišku,neeilinis!,todėl budima pačioje Klevų alėjoje,  priešais Lentvario nacionalinę gimnaziją.Dviratis sustabdomas,nuo pečių nukabinamos dabar jau tikrai Klevų alėjos foto akys,į kurias artėja mokiniai su gėlėmis rankomis.Įdomu, apie ką galvoja jaunasis Lentvaris? Anasai tąsyk šypsojosi nedaug,todėl einančių į mokyklą auros-nelengvos.Tenka spėlioti,  kokios jos? Pagal reido galimybę sustabdyti jauną moterį,vedančią į mokyklą sūnų Viktorą ir dukrą Loretą,o pati

Laimę surado padėdama kitiems

IMG_7665

Lentvarietė Marijona Binkulytė, švenčianti aštuoniasdešimties metų jubiliejų, sulaukė daug svečių. Ją sveikino kaimynės, buvusios bendradarbės, pranciškonų ordino seserys. Ją pasveikinti buvo atvykęs ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regioninės brolijos ministras br. Algimantas Andziulis, nes Marijona daug metų yra pranciškonė pasaulietė. M. Binkulytės gyvenimas ne rožėmis klotas. Jos vaikystė prabėgo Kaišiadorių rajono Bajorų kaime. Nors

Dar kartą dėl V. Tomaševskio antilietuviškos, antivalstybinės veiklos

JDJ ir lenkų moksl. mitg. 2012 03 17 036

2014 m. gegužės 06 d.  Lietuvos Sąjūdžio, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos ir „Vilnijos“ draugijos organizuoto mitingo prie LR Seimo dalyvių priimtoje rezoliucijoje  „Dėl grėsmės lietuvių kalbai ir valstybės saugumui“ buvo reikalaujama atmesti Lietuvos lenkų rinkiminės akcijos  (LLRA) antilietuviškas, antivalstybines iniciatyvas ir pašalinti ją iš valdančiosios koalicijos už minėtas antivalstybines pažiūras, Lietuvos šmeižtą Europoje. Pabrėžtina, kad

Selemonas Paltanavičius mokė mylėti gamtą ir knygas

Selemonas Paltanavičius susitikimo metu

Balandžio 30 d. Lentvario miesto bibliotekoje vykusiame renginyje moksleiviai turėjo progą susipažinti su gamtininku, rašytoju, fotografu, radijo laidų apie gamtą vedėju Selemonu Paltanavičiumi. Taip pat dalyvavo leidyklos ,,Žara“ direktorė Ramutė Žandarienė. S. Paltanavičius  yra parašęs daugiau kaip 40 knygų. Pirmoji knygelė „Žalio miško istorijos“ išleista 1978 m., o jo knyga „Velniukas ir vieversiukas“ išrinkta geriausia

Svajonės pildosi

Olga Ochmanienė ir tautodailininkė Ryšarda Kozubovskaja

Lentvario kultūros rūmai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Trakų miesto savivaldybės biudžeto. Lentvario kultūros rūmų  savininkė yra Trakų miesto savivaldybė, kuri koordinuoja įstaigos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia įstaigos nuostatus, priima sprendimą dėl įstaigos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. Lentvario kultūros rūmuose patvirtinti 7,5 etato. Iš jų keturi